Bratislava v 18. storočí. Veduta, 1700 – 1800, Slovenská národná galéria. Zdroj: Web umenia

V Prešporku sa mohlo žobrať len s povolením

Koncom 18. storočia vzniklo v Prešporku Prešporské tovaryšstvo žobrácke. Malo nepísané pravidlá, ktoré sa odovzdávali ústnym podaním. Zaniklo po druhej svetovej vojne. Spoločenstvo si volilo svoje žobrácke predstavenstvo, losovalo sa o žobrácke rajóny. Právo žobrať v Prešporku mohol dostať len človek s prešporskou domovskou príslušnosťou. Povinnosťou bolo platiť príspevky do...

Prečítať