Staromestská hliadka čistí malý Dunaj

Staromestská hliadka pomohla vyčistiť Malý Dunaj

Do septembrového Veľkého čistenia Malého Dunaja sa zapojila aj naša Staromestská hliadka. Staromestská hliadka sa zapojila do jesenného veľkého upratovania Malého Dunaja a jeho nábrežia. Vyše päťdesiatkilometrový úsek od vodného mlyna v Jelke po Topoľníky čistilo stosedemnásť dobrovoľníkov, dokopy sa im podarilo uľahčiť Malému Dunaju od 20 kubíkov odpadu. Staromestská...

Prečítať