Krása za múrmi ortodoxného židovského cintorína

Obradná sieň ortodoxného židovského cintorína od architekta Weinwurma bola prvou modernou pohrebnou architektúrou v Prešporku. „Jednoduchosť, ktorú navrhoval, bola fajnová, dômyselná, založená na dokonalom detaile, výbere materiálu,“ definuje prácu architekta Friedricha Weinwurma kunsthistorička Henrieta Moravčíková, autorka unikátnej monografie tohto dlho opomínaného prešporského architekta, ktorý pritom, paradoxne, do značnej miery kreoval...

Prečítať