Budova Dobrého domu je pripravená slúžiť potrebným

Budovu Dobrého domu (niekdajší Maják nádeje) sme pripravili na predstavenie potenciálnym záujemcom – subjektom, ktoré prejavili záujem poskytovať v jeho priestoroch sociálne služby. Až doposiaľ to nebolo možné. Dôvodom bolo extrémne znečistenie tonami trusu holubov a hlodavcov, ktoré z priestorov robili zdravie ohrozujúce toxické miesto. Dnes je všetko inak a...

Prečítať
Hasiči museli pracovať v ochranných odevoch. FOTO SN

Maják nádeje sa krok za krokom stáva Dobrým domom

Poskytovanie všeobecne prospešných služieb, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti sociálnej prevencie a osvety je hlavným poslaním neziskovej organizácie Dobrý dom. Založilo ju pred necelým rokom Staré Mesto. Predpokladom na to, aby sme sa v tejto oblasti posunuli dopredu a rozviazali ruky neziskovej organizácii Dobrý dom, bolo uhradenie pohľadávok, ktoré jej zanechala...

Prečítať