Zbavte sa jesenného bioodpadu, konárov stromov a kríkov

V pondelok 27. septembra bude prebiehať zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), to znamená konárov zo stromov a krov od obyvateľov Starého Mesta (len pre fyzické osoby).  Záujemcovia o odvoz sa prihlásia prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdu na stránke staremesto.sk v sekcii Občan – Životné prostredie – Odpady. Stihnúť to treba v istom...

Prečítať