Staré Mesto rokuje o nových priestoroch pre školu

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto intenzívne rokuje s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania (ECAV) o možnosti prenájmu ich budovy na Palisádach, kde aktuálne sídli Deutsche Schule. Z objektu by sa mohlo stať elokované pracovisko niektorej zo základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta. Starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová chce tento návrh predložiť už na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré bude 14. decembra 2021....

Prečítať