Na ortodoxnom cintoríne odkryli vyše štyristo náhrobných kameňov

Mali byť zničené, no prežili aj tých, čo ich likvidáciu prikázali. Na ortodoxnom cintoríne odkryli vyše štyristo náhrobkov. Na ortodoxnom cintoríne v Bratislave odkryli vyše 400 náhrobných kameňov s nevyčísliteľnou historickou hodnotou. Osemdesiat rokov odpočívali ukryté pod nánosom zeminy a hnijúceho lístia pri obvodovom múre, ktorý oddeľuje ortodoxný židovský cintorín s katolíckym, Mikulášskym....

Prečítať