Kontakty

Adresa redakcie

Referát komunikácie s verejnosťou

Staromestské noviny

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava

redakcia@staremesto.sk

Štefániková Martina (tlačené Staromestské noviny), tel: +421(2)59246223

email: martina.stefanikova@staremesto.sk

Michaela Demovičová (online Staromestské noviny), tel: +421(2)59246215

email: michaela.demovicova@staremesto.sk