PODCAST: O zeleni v Starom Meste

Vypočujte si šiestu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. Rozprávať sa budeme o starostlivosti o mestskú zeleň, ale aj o náhradnej výsadbe stromov. Počúvať vás pozýva Martina Karmanová. Zeleň v meste nám zlepšuje a spríjemňuje život. Vytvára zákutia, ale aj funkčne dopĺňa mesto. O tom, ako sa Staré Mesto stará o svoju...

Prečítať

Rozpočet 2022: Kam pôjdu financie?

Staré Mesto bude v nasledujúcom roku hospodáriť s 28 miliónmi eur. Rozpočet je vyrovnaný, nastavený ako rozvojový, na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva ho schválili staromestskí poslanci. Pozrime sa bližšie na oblasti, na ktoré bolo vyčlenených najviac financií. Vzdelávanie – 13,9 milióna eur fungovanie siedmich základných škôl, devätnástich materských škôl, dvadsaťjeden školských jedální, siedmich...

Prečítať

Staré Mesto môže na dotácie prerozdeliť až 88-tisíc eur

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila výzvy na prideľovanie dotácií, najvyššiu podporu môžu žiadatelia získať zo Staromestskej dotačnej schémy, v rámci ktorej je na podporu projektov v štyroch oblastiach vyčlenených 61 600 eur. Dokopy môže Staré Mesto prerozdeliť až 88-tisíc eur, účelom je podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných...

Prečítať

Vynovené Rázusovo nábrežie: žulová dlažba a platany

Priestor medzi Propellerom a parčíkom na Vajanského nábreží je od leta 2021 nanovo vydláždený. Odolná žulová dlažba nahradila poničenú betónovú zámkovú dlažbu. V záujme spríjemnenia klímy na nábreží samospráva vysadila aj dva stomy. „Cieľom úprav je skvalitnenie tohto verejného priestoru, zvýšenie jeho atraktívnosti, ale tiež funkčnosti a bezpečnosti pohybu chodcov v tomto exponovanom...

Prečítať

Staré Mesto hľadá miesta na výsadbu nových stromov

Nové stromy v záhrade a zabezpečenie odbornej starostlivosti na dobu trochu rokov – to všetko na náklady realizátora. To je podstata projektu Môj strom v Starom Meste, ktorý 15. novembra spustilo bratislavské Staré Mesto. Jeho cieľom je vyriešiť akútny problém s nedostatkom pozemkov na realizáciu náhradnej výsadby. „V rámci inštitútu náhradnej výsadby ukladá orgán...

Prečítať

PODCAST: O parkovacej politike a nelegálnom graffiti

Vypočujte si prvú epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. Stručný prehľad noviniek z našej mestskej časti plus dve témy, o ktorých hovoríme s hosťami – celomestská parkovacia politika a ilegálne graffiti. Počúvajte na >> Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | Anchor.fm |RSS Nájsť...

Prečítať

Nepríjemný problém – diviaky v obývaných lokalitách

V Starom Meste sa množia prípady výskytu diviačej zveri v obývaných lokalitách, mestská časť intenzívne hľadá vhodné riešenie. V posledných týždňoch sa množia upozornenia obyvateľov Starého Mesta, najmä z lokality ohraničenej ulicami Tichá a Svetlá, na vysoký výskyt diviačej zveri v blízkosti ľudských obydlí. Staré Mesto intenzívne hľadá spôsob, ako túto situáciu riešiť.  Magistrát hlavného mesta nám odporučil predovšetkým upozorniť...

Prečítať

Zbavte sa jesenného bioodpadu, konárov stromov a kríkov

V pondelok 27. septembra bude prebiehať zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), to znamená konárov zo stromov a krov od obyvateľov Starého Mesta (len pre fyzické osoby).  Záujemcovia o odvoz sa prihlásia prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdu na stránke staremesto.sk v sekcii Občan – Životné prostredie – Odpady. Stihnúť to treba v istom...

Prečítať

Záhrada Prüger-Wallnerovcov je otvorená

Z pôvodnej rozlohy 5 hektárov ostala sotva polovica, na pôvabe to však Prüger-Wallnerovej záhrade neubralo. Od jej opätovného „objavenia“, následného projektu na jej záchranu až po realizáciu veľkolepej idey prešlo deväť rokov, ktoré lemovali problémy, nedorozumenia, ale aj nadšenie a najmä vytrvalosť. Záhradu v susedstve Horského parku, ktorú vybudoval zakladateľ hotela Carlton, v júni...

Prečítať