Pripravuje sa obnova Grassalkovichovej záhrady

Jeden z najobľúbenejších bratislavských verejných parkov, Grassalkovichova záhrada, by sa po rokoch mohol dočkať komplexnej revitalizácie. Staré Mesto chce na to využiť externé zdroje. Mestská časť požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o nenávratný finančný príspevok, ktorý chce použiť práve na tento účel. „Žiadali sme o sumu vyše 800-tisíc eur,“ upresnila starostka...

Prečítať

Autorom víťazného návrhu je Marek Kvetán

Súťaž výtvarných návrhov bola vyhlásená v polovici januára 2022, odbornou garantkou bola vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Lucia Gregorová Stach. Vyhodnotenie súťaže prebehlo 21. marca 2022. V súlade s podmienkami súťaže porota ocenila nezávislá medziodborová porota pod vedením teoretičky umenia Ľuby Belohradskej sedem návrhov, udelila aj jedno...

Prečítať

Bratislava potrebuje skutočný pamätník

Kým vysoko citliví ľudia považujú tému vojny za večnú, kritici projektu oficiálneho miesta na uctenie vojnových hrdinov považovali tento zámer za už tak trocha neaktuálny a nedobový. Rozhovor prebehol niekoľko dní pred šokujúcou inváziou Ruskej federácie na Ukrajinu, ktorá, bohužiaľ, ukázala, že chuť dobýjať nové územia, vraždiť nevinných civilistov a krvavo meniť...

Prečítať

Súťaž na výtvarné riešenie protokolárneho miesta

Bratislava sa konečne dočká protokolárneho miesta na počesť padlých vojakov. Staré Mesto vyhlásilo súťaž výtvarných návrhov Hrobu neznámeho vojaka, návrhy výtvarného riešenia je možné doručiť do 21. marca 2022. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila verejnú anonymnú výtvarnú súťaž návrhov na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka. Do súťaže sa môže zapojiť...

Prečítať

Príbeh sochy sv. Michala archanjela z Michalskej veže

V júli 2021 sa spustila generálna obnova jednej z najznámejších dominánt Bratislavy, Michalskej veže. Prípravy na ňu začali ešte v roku 2017, keď zámer zrekonštruovať vežu oznámil vtedajší primátor Ivo Nesrovnal. Všeličo sa odvtedy zmenilo. Napríklad pôvodne uvažovaný rozpočet milión eur sa postupne vyštveral na 1,6 milióna (takmer 600-tisíc ide z dotácie Ministerstva...

Prečítať

Sokoli chcú obnoviť gardistami zničenú pamätnú tabuľu

V Bratislave na Sokolskej ulici v Starom Meste stojí atypická nenápadná budova, v ktorej už dlhé desaťročia športujú nadšenci v najrôznejších disciplínach. V budove sídli Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I – Vinohrady. Budova, rovnako ako sokoli, má slávne obdobia, ale aj smutné a pohnuté dejiny. Budovu postavil Edvard Dubský z Vitěnovsi pri Plzni v rokoch 1980-90 ako...

Prečítať

Preskúmajte premeny Starého Mesta v priebehu desaťročí

Do geografického informačného systému GISPLAN, ktorý nájdete na našom webe, sme pridali novú mapovú vrstvu Porovnanie historických ortofotosnímok. Verejnosť si tu môže prezrieť a porovnať zmeny v Starom Meste, tak ako sú zaznamenané na mapách z rôznych rokov. V novej vrstve Porovnanie historických ortofotosnímok môže užívateľ porovnávať dve ortofotomapy Starého...

Prečítať

Rekonštrukcia Jurkovičovej Teplárne je dokončená

Spoločnosť Penta Real Estate úspešne dokončila rekonštrukciu Jurkovičovej Teplárne, ktorá je súčasťou projektu Sky Park by Zaha Hadid. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v auguste a v týchto dňoch už jej priestory vítajú prvých nájomcov a návštevníkov. Komplexná rekonštrukcia historickej pamiatky stála viac ako 13 miliónov eur. Tepláreň je najstaršou stavbou...

Prečítať
1 2