Staré Mesto zmení dodávateľa tepla

Staré Mesto zmení dodávateľa tepla. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili vypovedanie zmluvy doterajšiemu dodávateľovi, spoločnosti Termming a zároveň schválili nájom sekundárnych rozvodov pre štátnu spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH). So štátnym holdingom uzatvorí mestská časť zmluvu na 20 rokov, platiť by mala začať od 1. januára 2023. Uznesenie bolo schválené v znení, v akom ho navrhol úrad. Obyvatelia domácností tak ušetria na výdavkoch za teplo okolo 23 percent.

Napriek tomu, že zmenu dodávateľa tepla poslanci jednohlasne schválili, odznel v rámci diskusie aj návrh, aby mestská časť síce doterajšiu zmluvu vypovedala, ale novú starostka Zuzana Aufrichtová podpísala až po tom, ako ju posúdi renomovaná právna kancelária a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Miestny poslanec a kandidát na starostu Matej Vagač to odôvodnil väčšou právnou istotou, či mestská časť riešením situácie ako prípad hodný osobitného zreteľa koná v medziach zákona a nehrozia jej za to pokuty.

Práve na tie poukázala skupina Engie, ktorej súčasťou je aj Termming, v nedávnom liste adresovanom poslancom. V ňom ich vyzvala, aby takýmto spôsobom nepostupovali, ale zvolili verejnú súťaž. Právne oddelenie miestneho úradu však ubezpečilo, že v tomto prípade nie je potrebné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, keďže nejde o koncesiu ani zákazku. V rovnakom duchu sa niesla odpoveď úradu aj rámci podnetu, ktorý rieši ÚVO. „Postup je právne správny a korektný,“ poznamenalo právne oddelenie.

Odstúpenie od pôvodnej zmluvy a nepodpísanie novej zmluvy označil poslanec Milan Remiš za nezodpovedné. Upozornil na riziko, do ktorého by sa samospráva dostala, nemyslí si, že prípadné späťvzatie výpovede zmluvy je ľahko realizovateľné.Poslanec Ondrej Dostál pripomenul, že ak by sa zmluva nepodpísala hneď, mohla by sa jej účinnosť posunúť až o pol roka a začala by platiť až od 1. júla budúceho roka. Otázkou podľa mnohých tiež ostáva, ktorá advokátska kancelária je renomovaná na to, aby jej stanovisko mestská časť považovala za jediný správny výklad.

Štátna MHTH poslancov opätovne ubezpečila, že garantuje najnižšiu cenu na trhu a zníženie ceny oproti terajšej o približne 23 percent. Podľa spoločnosti Termming nebol k téme dostatočný priestor na diskusiu. Na margo argumentov mestskej časti, ktorá pripomenula, že aj doterajší dodávateľ bol vybratý práve osobitným zreteľom, povedala, že samospráva v minulosti takto postupovala preto, lebo vtedy nestihla pripraviť verejné obstarávanie. Mestská časť však na postupe cez prípad hodný osobitného zreteľa trvá.

Vedenie mestskej časti začalo rokovania so štátnym holdingom najmä po avizovaní zvyšovania cien tepla. Argumentovalo tiež dlhodobou nespokojnosťou obyvateľov s doterajším dodávateľom tepla. Od novej zmluvy bude môcť mestská časť odstúpiť hneď v tom roku, ako jej nebude garantovaná najnižšia cena tepla na trhu. Holding by mal zároveň investovať do rekonštrukcie a modernizácie predmetu nájmu. K tejto podmienke Staré Mesto pristúpilo po konzultácii s vedením mestskej časti Ružinov, ktorá v súčasnosti tiež rieši zmenu dodávateľa tepla.

(tasr, maca)