Ako sa bude naša mestská časť meniť počas najbližších rokov

Ako sa bude naša mestská časť meniť počas najbližších rokov a ako bude vyzerať v roku 2030? Pomôžte nám s prípravou zásadného dokumentu Starého Mesta.

Ako sa vysporiadať s nedostatočnými kapacitami materských a základných škôl, čo treba urobiť pre skvalitnenie sociálnej starostlivosti, zlepšenie dopravy alebo pre kvalitnejšie životné prostredie? A ako sa bude mestská časť Bratislava-Staré Mesto meniť počas najbližších rokov a ako bude vyzerať v roku 2030? Odpoveď na tieto otázky dá Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024 – 2030 (PHRSR), ktorý vzniká práve v tomto období. Ide o základný strategický dokument, ktorý definuje priority rozvoja mestskej časti. Pomôžte nám ho kreovať.

Výsledky prieskumu na Dobrom trhu si môžete pozrieť v dokumente

V prieskume chceme pokračovať. Ak ste sa nepristavili pri stánku Starého Mesta na Dobrom trhu (ale aj keď ste sa pristavili a chcete vaše podnety doplniť či korigovať), venujte nám pár minút svojho času a vyplňte, prosím, tento dotazník. Vaše odpovede, podnety a nápady zakomponujeme do plánu rozvoja Starého Mesta, aby vyzeralo tak, aké by ste ho chceli mať.

Analytickú časť PHRSR, ktorá hovorí o tom, aké je Staré Mesto dnes, už máme vypracovanú. Budeme vám vďační, ak sa k nej vyjadríte. Dokument si môžete stiahnuť, vyjadriť sa k nemu môžete pridaním komentárov priamo v ňom. PHRSR s vašimi poznámkami pošlite na mailovú adresu lucia.lanakova@staremesto.sk, v prípade otázok neváhajte kontaktovať Luciu Lanákovú aj telefonicky na tel. č.+421 2 5924 6302.

Ako sa tvorí PHRSR

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto začala na PHRSR pracovať začiatkom tohto roka. Pod gesciou vedenia mestskej časti vznikli pracovné skupiny pre šesť základných oblastí:

  1. Sociálne veci a zdravotníctvo,
  2. Školstvo a šport,
  3. Kultúra a cestovný ruch,
  4. Doprava a mobilita,
  5. Životné prostredie,
  6. Inštitucionálno-organizačné kapacity.

Členovia jednotlivých pracovných skupín analyzujú a pomenúvajú základné problémy, ako aj kľúčové riešenia rozvoja a riešenia existujúcich problémov, ktoré zakomponujú do PHRSR. Tento – pre mestskú časť zásadný materiál – zároveň slúži ako podklad pre uchádzanie sa o externé zdroje – to znamená, že ak bude Staré Mesto v budúcnosti žiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu alebo eurofondov, svoju žiadosť môže podporiť aj argumentom, že projekt sa nachádza v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Výsledkom stretnutí pracovných skupín je spoločný návrh PHRSR mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024 – 2030. 

O definitívnej podobe rozhodne miestne zastupiteľstvo.

Ako sa tvorí PHRSR mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024 – 2030:

  • apríl až máj 2022 – zostavenie a práca v pracovných skupinách,
  • máj až jún 2022 – prerokovanie návrhu PHRSR mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024 – 2030,
  • júl až august 2022 – finalizácia dokumentu