Konventná ulica bude pokojnejšia a zelenšia

V máji sa začala komplexná rekonštrukcia Konventnej ulice. Ide o prvú časť veľkého projektu Starého Mesta – revitalizácie rozsiahlej zóny Panenská a okolie. Projekt bol vypracovaný na základe rozsiahlej participácie s obyvateľmi tejto lokality a aktérmi v území. Dotknuté územie je ohraničené ulicami Palisády, Pilárikova a Svoradova, a tiež Hodžovým námestím. Riešené územie zahŕňa ulice Panenská, Podjavorinská, Štetinova, Zochova, Kozia, Lýcejná, Konventná a Svoradova.

Obnova Konventnej ulice je druhou časťou projektu, predchádzala jej rekonštrukcia Soferových schodov. Čo všetko sa na peknej, no dlhodobo zanedbávanej historickej ulici zmení, porozprával LUKÁŠ KAMENISTÝ, vedúci oddelenia investícií na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto.

Lukáš Kamenistý - vedúci investičného oddelenia na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto. FOTO SN - archív
Lukáš Kamenistý – vedúci investičného oddelenia na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto. FOTO SN – archív

Projekt revitalizácie zóny Panenská a okolia otvorila rekonštrukcia Soferových schodov. Čo všetko zahŕňala?

Schody boli vo veľmi zlom stave. Z technického i bezpečnostného hľadiska. Vlastne sme ich museli vybudovať prakticky nanovo. Takže najskôr sme všetko vybúrali, avšak veľmi opatrne, no zachovali sme takmer všetky pôvodné historické kamenné prvky, ktoré sme následne opätovne použili pri budovaní schodov.

Spolupracovali ste pri rekonštrukcii aj so židovskou obcou?

S pamiatkarmi, aj so židovskou obcou – a veľmi intenzívne. Schody spájajú Svoradovu ulicu so Zámockou, na ktorej kedysi sídlila stará synagóga. So židovskou obcou sme vymysleli, myslím, veľmi zaujímavé oživenie schodov. Na plošinkách po bokoch schodov umiestnime pamätné tabule s vyobrazeniami tejto lokality, ako vyzerala v minulosti. Aktuálne sa dokončuje historické kované zábradlie schodov a plánujeme, samozrejme, zveľadiť aj zeleň popri Soferových schodoch.

Od mája pokračuje realizácia projektu na Konvetnej. Akou premenou prejde?

Úplne komplexnou. Rekonštrukčné práce sú rozdelené do etáp, aby sme stavebnými prácami obmedzovali obyvateľov čo najmenej. V prvej časti budeme upravovať východnú časť ulice, od križovatky s Lýcejnou ulicou po Suché mýto. Asfaltové povrchy chodníkov aj cesty vymeníme za niekoľko druhov historickej kamennej dlažby – od kamenných kociek, ktoré budú lemovať fasádu, až po rezanú žulovú dlažbu na vozovke. Vizuál je daný projektovou dokumentáciou architekta Ľudovíta Urbana z Ateliéru Urban. Z participatívneho procesu vzišli požiadavky na upokojenie dopravy v celej zóne, preto bude v oblasti Konventná východ zriadená takzvaná obytná zóna. Autá môžu zónou prechádzať, ale so značne zníženou rýchlosťou prejazdu. Vjazd do garáží a parkovacích dvorov rezidentov alebo firiem, ktoré na ulici sídlia bude, samozrejme, možný. Zaujímavá je aj jedna technická vec, ulica aktuálne nie je v jednej výške – chodník a vozovka sú na rôznych výškových úrovniach  –, no a to teraz zmeníme. Ulica bude vyrovnaná, bezbariérová, vznikne ucelený priestor z kamennej historickej dlažby. Vzhľadom sa naozaj veľmi približuje podobe spred sto rokov.

Rekonštruovať sa však nebude len na povrchu, ale aj pod ulicou.

Obyvatelia mali dlhodobo problémy s vodárenským a kanalizačným vedením a infraštruktúrou. Významným krokom je, že sa nám podarilo dohodnúť s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a s SPP Distribúcia, aby svoju infraštruktúru obnovili už teraz, v súčinnosti s nami, a nie až v roku 2028 ako pôvodne plánovali. Tým, že všetky rozvody budú nové, značne eliminujeme možné havárie na potrubiach, ktoré boli v tejto lokalite dosť časté. Určite to  prispeje k lepšej kvalite života obyvateľov.

Práce na Konventnej začali v polovici mája. Kedy bude ukončená prvá etapa?

Prvá časť rekonštrukcie Konventnej ulice by mala byť ukončená do konca júla. S prácami sme začali my, odstránením asfaltových povrchov, s rekonštrukčnými prácami sa pripojí spoločnosť BVS – výmenou a modernizáciou vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry pod povrchom ulice. Menšie úpravy zrealizuje aj spoločnosť SPP Distribúcia, ktorá naplánovala výmenu lokálnej plynovej infraštruktúry.

Nasledujúca časť bude tiež prevažne v réžii BVS, ktorá bude pokračovať vo výmene nevyhovujúcich potrubí až po Suché Mýto. Potrvá to približne dva mesiace, potom už začne s prácami Staré Mesto. Okrem žulovej dlažby je v pláne aj rozšírenie zelených plôch a nový mobiliár, chceli by sme všetko zrealizovať do jesene.

Ako sa po rekonštrukcii zmenia podmienky pre vodičov? Bude sa tu dať napríklad zaparkovať?

Táto časť ulice má nejaké parkovacie miesta, koľko ich ostane a v akom rozsahu, to bude ešte predmetom odborných konzultácií s dopravnou políciou, ale taktiež s obyvateľmi. Faktom však je, že mnoho ľudí parkuje vo vnútroblokoch alebo dvoroch, ktoré patria k rôznym kancelárskym objektom. To ostane zachované, rovnako zostanú zachované parkovacie miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Keďže ide o obytnú zónu, parkovanie bude možné len na vyznačených miestach.

Koľko mestskú časť stojí takáto rozsiahla rekonštrukcia?

Je to nákladný projekt, pohybujeme sa v niekoľkých státisícoch eur. Komplikáciou je nárast cien stavebných materiálov, ale aj prác, s tým však dnes bojujú všetky samosprávy, ale aj štát a jednotlivci. Máme jednu menšiu výhodu, v podobe dodávateľa, s ktorým máme zmluvne ošetrené jednotkové ceny niektorých materiálov, vychádzame z cien, ktoré sú zastabilizované na úrovni spred troch rokov. Samozrejme, nie je to tak pri každom druhu stavebného materiálu. Napríklad, kamenná dlažba na Konventnej je špecifická, keďže sme sa chceli čo najviac priblížiť jej historickému rázu a práve kameninové prvky išli cenovo veľmi hore. Inflácia výrazne ovplyvnila stavebný priemysel, samozrejme to vo finále vplýva aj na pôvodne vykalkulovanú cenu za rekonštrukciu zóny Panenská.

Ako sa rieši tento nepomer – vysúťažená cena verzus inflácia. Neodstupujú dodávatelia kvôli zvýšeným nákladom oproti zmluvným podmienkam?

Zatiaľ sa nám to nestalo. Keby k takejto situácii došlo, sme pripravení obstarávať materiál ďalším prieskumom trhu.

Kúsok od Konventnej je Zochova. Hlavné mesto nedávno predstavilo vizualizácie zmien v okolí zastávky Zochova. Budú tieto dve realizácie ladiť?

Určite budeme s hlavným mestom komunikovať, je v záujme oboch strán, aby obidve rekonštrukcie verejného priestoru do seba koncepčne zapadali. Plánujeme – a chceme – pokračovať aj ďalej. Máme spracovanú realizačnú projektovú dokumentáciu na všetky ulice v zóne Panenská. Konkrétne samotná Panenská ulica by si rekonštrukciu jednoznačne zaslúžila. Je to však podmienené aj rozhodnutím poslancov miestneho zastupiteľstva. Oni rozhodujú, či vôbec, a koľko financií sa na ďalšie rekonštrukčné práce v Zóne Panenská uvoľní. (mak)

Celý rozhovor o investíciách Starého Mesta do verejných priestorov si môžete vypočuť v najnovšej časti Podcastu zo Starého Mesta.