Začína sa komplexná rekonštrukcia Konventnej ulice

Staré Mesto začína s rekonštrukciou Konventnej ulice. Po vydarenej obnove Soferových schodov ide o ďalšiu časť veľkého staromestského projektu Revitalizácia zóny Panenská a okolie – tentoraz s ešte výraznejším dosahom na celkový vzhľad územia. Projekt je na slovenské pomery unikátom, vznikol totiž na základe rozsiahlej participácie s obyvateľmi lokality a aktérmi v danom území. Rekonštrukcia ulice bude prebiehať v troch etapách, prvá fáza – od Lýcejnej po strednú časť Konventnej – sa spustí už v stredu 18. mája.

Konventnú, peknú, no dlhodobo zanedbávanú historickú uličku, konečne čaká komplexná obnova, akú si tento kút Starého Mesta nepochybne zaslúži. „Nevkusné a zdevastované asfaltové povrchy budú odfrézované, nahradí ich kamenná žulová dlažba. Nejde len o estetický zásah – výmenou prejdú aj podkladové vrstvy komunikácií,“ upresnila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Súčasťou obnovy bude tiež výrazná debarierizácia ulice, čiže chodníky i cesta budú po úpravách v jednej rovine.

Ešte pred samotnou realizáciou povrchov sa k rekonštrukčným prácam pripojí Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Tá využila rekonštrukciu Konventnej na výmenu a modernizáciu vodárenskej aj kanalizačnej infraštruktúry pod povrchom ulice, vďaka čomu sa výrazne zvýši kvalita bývania v lokalite. Menšie úpravy zrealizuje aj spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, ktorá tu naplánovala výmenu lokálnej plynovej infraštruktúry.

Prvá etapa rekonštrukcie Konventnej ulice by mala byť ukončená do konca júla 2022.

Aj nasledujúca, druhá etapa bude prevažne v réžii BVS, ktorá bude pokračovať vo výmene nevyhovujúcich potrubí až po Suché Mýto,“ priblížil vedúci investičného oddelenia Lukáš Kamenistý. Potrvať by mala približne dva mesiace, po jej skončení už začne s prácami Staré Mesto. Okrem žulovej dlažby je v pláne aj rozšírenie zelených plôch a nový mobiliár.

Rekonštrukcia Konventnej ulice prebieha v súlade s Manuálom tvorby verejných priestorov pre oblasť Panenskej a okolie, ktorý je výsledkom odbornej diskusie a rozsiahlej participácie s obyvateľmi lokality a aktérmi v území. Autorom projektu na revitalizáciu zóny Panenská a okolie je architekt Ľudovít Urban z ateliéru URBAN.

Konventná ulica | Svoje meno dostala ulica podľa evanjelického konventu. Kedysi sa tu rozkladali záhrady, v 17. storočí na tomto mieste vybudovali evanjelický cintorín, ktorý fungoval až do 18. storočia. Niekoľko náhrobkov, ktoré sa zachovali, sú dnes zamurované v múre pri veľkom kostole. Pohrebisko nahradila zástavba, ulica sa zapĺňala neoklasicistickými a renesančnými budovami dvadsať rokov. Dva domy si na Konventnej (dnes č. 3 a 5) postavil aj známy prešporský architekt Ignác Feigler. Na Konventnej 13 a 15 stoja stará a nová budova evanjelického lýcea, obe sa stali v roku 1961 národnými kultúrnymi pamiatkami. Študovali tu mnohé významné osobnosti – medzi inými Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal M. Hodža či Milan Rastislav Štefánik –, pripomína ich aj pamätná tabuľa na fasáde budovy Nového evanjelického lýcea vytvorená podľa návrhu Dušana Jurkoviča.

Titulná koláž: Barbora Jančárová (foto) a Betty Laurincová (umelecká vizualizácia)