Pripravuje sa obnova Grassalkovichovej záhrady

Jeden z najobľúbenejších bratislavských verejných parkov, Grassalkovichova záhrada, by sa po rokoch mohol dočkať komplexnej revitalizácie. Staré Mesto chce na to využiť externé zdroje.

Mestská časť požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o nenávratný finančný príspevok, ktorý chce použiť práve na tento účel. „Žiadali sme o sumu vyše milión eur,“ upresnila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, „a ak by nám bola schválená celá čiastka, revitalizácia by bola naozaj komplexná, veľká a viditeľná“. O pridelení dotácie by mohlo ministerstvo rozhodnúť do konca roka 2022.

Koncepcia záhrady sa nezmení

Starostka ubezpečuje, že zámerom revitalizácie nie je zmena koncepcie Grassalkovichovej záhrady, ide len o obnovu toho, čo už v parku existuje. „Ak by sme získali všetky finančné prostriedky, o ktoré sme žiadali, došlo by k rekonštrukcii spevnených pochôdznych plôch, ktoré sú už veľmi zničené, k výmene osvetlenia, mobiliáru, k výmene zatrávnených plôch, ale aj k výmene závlahového systému, ktorý je v súčasnosti už vo veľmi zlom technickom stave a každoročne do jeho opráv investujeme nemalé peniaze,“ doplnila vedúca staromestského oddelenia životného prostredia Anna Calpašová.

V súvislosti s plánovanou revitalizáciou záhrady sa už objavili špekulácie, že by malo prísť aj k výrubu stromov. „To v žiadnom prípade. My nemôžeme meniť koncepciu záhrady, pretože ide o autorské dielo,“ hovorí A. Calpašová. Podľa nej sú stromy v záhrade v celkom dobrom stave, pripúšťa však, že niektoré jedince môže skrývať nebezpečné dutiny. „Komplexné posúdenie stavu stromov v tomto parku sa robilo už dávno, doteraz sme stromy preverovali len jednotlivo, podľa potreby,“ vysvetľuje Calpašová.

To by sa však malo zmeniť. V máji totiž v Starom Meste začne tzv. pasportizácia zelene, teda čosi ako veľké sčítanie drevín. Súčasťou bude aj preverenie ich „zdravotného stavu“.

Ak by odborný posudok arboristov ukázal, že niektorý strom v Grassalkovichovej záhrade je v havarijnom stave, potom by sme ho vymenili,“ hovorí A. Calpašová. Samozrejme, strom bude nahradený na rovnakom mieste a jedincom toho istého druhu.

Krušpán nahradí strihaný tis

Čo sa však v záhrade rozhodne meniť bude, to sú živé ploty z krušpánu. „Posledné roky ich doslova devastuje vijačka krušpánová a to napriek opakovanému postreku,“ vysvetľuje A. Calpašová. Krušpánové živé ploty by boli vymenené buď za živé ploty zo strihaného tisu alebo z ylex creanata, ktorý je krušpánu veľmi podobný.

Čo všetko sa bude v záhrade realizovať a či vôbec, samozrejme, závisí od rozhodnutia ministerstva životného prostredia. „Ktorú časť projektu zrealizujeme a ktorú nie budeme riešiť podľa výšky príspevku. Chcem tiež zdôrazniť, že zatiaľ sme nedali urobiť realizačné projekty, počkáme si najprv na to, aké finančné prostriedky nám budú pridelené,“ doplnila Calpašová.

Krušpán bude nahradený strihaným tisom. FOTO SN - Barbora Jančárová
Krušpán bude nahradený strihaným tisom. FOTO SN – Barbora Jančárová
Nové ihrisko

Súčasťou revitalizačných prác by malo byť aj vybudovanie nového detského ihriska. Mestská časť si dobre uvedomuje, že to staré je už v dezolátnom stave. „Výmenu hracích prvkov riešime s Krajským pamiatkovým úradom už vyše roka a zdá sa, že sme konečne našli konsenzus,“ prezrádza Calpašová. Ako národná kultúrna pamiatka podlieha Grassalkovichova záhrada prísnemu dohľadu pamiatkarov.

Ministerstvo životného prostredia by malo o udelení príspevku rozhodnúť do konca roka 2022. Revitalizácia by sa mohla zrealizovať ďalší rok. (maca)

Obnova záhrady by sa mala týkať aj hracích prvkov. FOTO SN - Barbora Jančárová
Obnova záhrady by sa mala týkať aj hracích prvkov. FOTO SN – Barbora Jančárová
Ihrisko v Grassalkovichovej záhrade, stav jar 2022. FOTO SN - Barbora Jančárová
Ihrisko v Grassalkovichovej záhrade, stav jar 2022. FOTO SN – Barbora Jančárová
Hracie prvky sú v prírodnom štýle, majú oblé organické tvary, potrebujú však tiež obnovu. FOTO SN - Barbora Jančárová
Hracie prvky sú v prírodnom štýle, majú oblé organické tvary, potrebujú však tiež obnovu. FOTO SN – Barbora Jančárová
Koncepcia Grassalkovichovej záhrady sa meniť nebude. FOTO SN - Barbora Jančárová
Koncepcia Grassalkovichovej záhrady sa meniť nebude. FOTO SN – Barbora Jančárová
Tulipány a sirôtky v Grassalkovichovej záhrade. FOTO SN - Barbora Jančárová
Tulipány a sirôtky v Grassalkovichovej záhrade. FOTO SN – Barbora Jančárová