POZVÁNKA: Dobrý úrad na Dobrom trhu

Už desať rokov je Dobrý trh súčasťou Starého Mesta a Staré Mesto nechýba na žiadnom Dobrom trhu. Náš stánok nájdete v sobotu 30. apríla na Panenskej a budeme tam aj preto, aby sme vás poprosili o pomoc pri tvorbe zásadného dokumentu pre ďalšie smerovanie mestskej časti – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).

Vaše názory, pripomienky, postrehy a nápady sú pre nás dôležité. Zastavte sa pri nás (nájdete nás pri kaviarni Next Apache) a dajte nám vedieť, čo vnímate ako silné a slabé stránky Starého Mesta, kde vidíte potenciál a kde rezervy. Povedzte nám svoj názor a ovplyvnite smerovanie centrálnej mestskej časti. Zaujímať nás bude pohľad obyvateľov Starého Mesta a rovnako aj návštevníkov našej mestskej časti. Tešíme sa na vás.