Zatepľujeme, modernizujeme, rekonštruujeme

Staré Mesto je zriaďovateľom siedmich základných a devätnástich materských škôl. Veľmi často sídlia v starých budovách, ktorých údržba býva náročná – či už finančne alebo technicky. Zrejme aj preto boli mnohé v doslova havarijnom stave. Dostávali sa doňho postupne, v priebehu desaťročí. V rokoch 2020 a 2021 pristúpilo Staré Mesto k ich rekonštrukciám a pokračuje v nich aj tento rok.

Jednou z absolútnych priorít súčasného vedenia Starého Mesta je dávanie školských zariadení do poriadku. Mám na mysli nielen stav nehnuteľností, často historických, ale aj ich vybavenie a modernizáciu,“ hovorí starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová. „Tento cieľ sa, prirodzene, premieta aj do tvorby rozpočtu; do rekonštrukcií a modernizácií škôl, škôlok a jaslí sme v priebehu týchto rokov investovali značné prostriedky. V roku 2021 prešli dôležitými rekonštrukciami všetky naše školské a predškolské zariadenia a tento rok v nich pokračujeme,“ dodáva starostka. Financie z rozpočtu dopĺňa Staré Mesto prostriedkami z externých zdrojov – z eurofondov, zo štátneho rozpočtu (prerozdeľujú ich ministerstvá, Úrad vlády Slovenskej republiky či Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) a Staré Mesto je úspešné aj v získavaní financií v rámci rôznych medzinárodných spoluprác.

Roky chátrajúci objekt sa mení na modernú učebňu

Reč je o roky nevyužívanom domčeku na pri športovom areáli Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici. Pôvodne bol vybudovaný ako prezliekareň (na hodiny telesnej výchovy), minikabinet a sklad športového náradia. Rokmi však chátral a svojmu účelu neslúžil. Stalo sa z neho skladisko nepotrebných vecí.

Investičné oddelenie miestneho úradu konzultuje potreby všetkých zariadení s ich vedením. Z takýchto konzultácií vzišlo aj upozornenie na nevyužitú stavbu. Domčeku preto v týchto dňoch dávame nový účel – zmení sa na odbornú učebňu fyziky, techniky a chémie (tzv. „labáky“). Aktuálne prebieha jeho komplexná rekonštrukcia, ktorá zahŕňa úpravu interiéru (vrátane dispozičných zmien), výmenu elektroinštalácie, vodoinštalácie, okien, omietok, sanity a pod.

Premena nevyužívaného domčeku na ZŠ s MŠ Grösslingovej ulici na novú učebňu. FOTO SN - archív
Premena nevyužívaného domčeka na ZŠ s MŠ Grösslingovej ulici na novú učebňu. FOTO SN – archív
Zatepľujeme budovu MŠ Malá

Materská škola Malá je materskou školou už od 60. rokov 20. storočia. Je tak trochu rodinnou škôlkou, od počiatku tu fungujú len dve triedy, dnes do nich chodí 34 detí. Prvou veľkou rekonštrukciou prešla škôlka v roku 1986, ďalšia ju čakala o desať rokov neskôr, po nástupe Aleny Schmidlovej, ktorá je, mimochodom, riaditeľkou škôlky už 26 rokov. Ako spomína, v tom čase bola škôlka trochu strohá: namiesto detského bola vybavená sektorovým nábytkom (detský nábytok bol to prvé, čo do škôlky pribudlo). Odvtedy sa malá škôlka na Malej ulici po troškách vylepšovala každý rok – najmä vďaka občianskemu združeniu Deti z Malej ulice (vlani obnova brány z Révovej ulice). Aj táto škôlka patrí k tým, ktorých stav si vyžaduje väčšiu investíciu. Investičné oddelenie Starého Mesta v týchto dňoch pracuje na kompletnom zateplení budovy. Vďaka tomu sa nielen znížia úniky tepla, ale predĺži sa aj životnosť budovy a zlepší sa jej vzhľad.