Autorom víťazného návrhu je Marek Kvetán

Súťaž výtvarných návrhov bola vyhlásená v polovici januára 2022, odbornou garantkou bola vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Lucia Gregorová Stach. Vyhodnotenie súťaže prebehlo 21. marca 2022. V súlade s podmienkami súťaže porota ocenila nezávislá medziodborová porota pod vedením teoretičky umenia Ľuby Belohradskej sedem návrhov, udelila aj jedno Čestné uznanie poroty. Víťaz súťaže získa odmenu 15 000 eur a udelenie licencie na dielo. Autor druhého víťazného návrhu získal odmenu 7 000 eur, za tretie miesto náleží autorovi odmena 5 000 eur. Do súťaže sa zapojilo 21 jednotlivcov, kolektívov a ateliérov zo Slovenska, Čiech a Moravy s 24 dielami. Dve diela museli byť vylúčené pre nesplnenie podmienok súťaže.

Predsedníčka poroty Ľ. Belohradská vyzdvihla, že súťažné návrhy boli riešené adekvátnymi výtvarno-umeleckými prostriedkami. „Je to dôležité. Aby spätne, aj po uplynutí rôznych časových úsekov môžeme pokojne hovoriť o dekádach či storočiach – táto situácia vydávala jasný vizuálny kód, že ide o umelecké dielo, ktoré vzniklo v prvej tretine 21. storočia,“ povedala.

Boli sme očarení množstvom a kvalitou návrhov a skutočne možno povedať, že okrem hladu po takýchto verejných súťažiach pre umelcov a umelkyne, architektov a architektky, je to aj výrazom obdobia, ktoré žijeme. A hoci súťaž prebiehala ešte pred vypuknutím otvoreného vojenského konfliktu na Ukrajine, napätie a rastúcu konfliktnú atmosféru určite cítili aj účastníci tejto súťaže,“ myslí si odborná garantka súťaže Lucia Gregorová Stach.

Tri ocenené návrhy sú ukážkou toho, že život nie je minimalistický, no pripomínať si život je možné aj minimalistickými prostriedkami,“ povedala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Podľa starostky nie je protokolárne miesto iba pamätník, ale väčšie územie, ktoré sa zhodou okolností začína i končí pri dvoch národných inštitúciách – Slovenskej národnej galérii a Slovenskom národnom múzeu. „Súčasťou tohto územia bude okrem sochárskeho diela aj kvalitnejší verejný priestor. Aktuálne realizujeme výmenu betónovej dlažby za kamennú, žulovú, do ktorej bude neskôr osadených 42 bronzových dlaždičiek s názvami 42 významných bojov s rokom, v ktorom sa udiali,“ uzavrela starostka.

Autorom víťazného návrhu je Marek Kvetán

Víťazom medzinárodnej anonymnej súťaže výtvarných návrhov na protokolárne miesto SR Hrob neznámeho vojaka je práca slovenského výtvarného umelca Mareka Kvetána. Kvetánov pamätník má tvar kruhu – zhotovený môže byť z ocele alebo bronzu –, ktorý symbolizuje štít padajúci alebo opierajúci sa o zem. „Samotný tvar kruhu tu zastupuje aj symbol času a večnosti, čím odkazuje k pietnemu miestu pamätníka,“ vysvetlil autor. Teleso pamätníka je doplnené o motív večného ohňa. Dielo by malo do priestoru medzi Propellerom a parkom na Vajanského nábreží pribudnúť už v septembri 2022.

To, že tento projekt sa stretol s nečakane širokou odozvou výtvarníkov, architektov a sochárov, signalizuje, že verejné objednávky tohto druhu nie sú masová záležitosť, ale ide skôr o unikátne príležitosti,“ podotkla Ľuba Belohradská. Podľa nej išlo o veľmi komplikované zadanie. „Ide o veľmi exponovaný priestor, kde už teraz existuje súbeh viacerých sochárskych diel. Navyše, do hry vstupuje aj ľudský faktor – keďže ide o obľúbené prídunajské korzo. Toto všetko museli súťažiaci navnímať a správne vyhodnotiť a Marek Kvetán bol v tomto najúspešnejší,“ zhodnotila vedúca poroty.

Ocenila minimalistické riešenie Kvetánovho návrhu pamätníka, ktoré výrazne emocionálne spája symboliku obete a končiaceho života. „Ten kruh, ktorý istým spôsobom levituje v priestore, upozorňuje na vratkosť ľudskej existencie. A zároveň – kruh ako taký symbolizuje nekonečný príbeh trvania, ale aj nekonečnosť ľudského života,“ zhrnula Ľ. Belohradská.

1. cena: autor Marek Kvetán
Výtvarný návrh Mareka Kvetána bude na Rázusovom nábreží zrealizovaný v septembri tohto roku. Zdroj: autor
Výtvarný návrh Mareka Kvetána bude na Rázusovom nábreží zrealizovaný v septembri tohto roku
2. cena: autori Pavel Korbička a Ondřej Bělica (ČR)
2. miesto: autori Pavel Korbička a Ondřej Bělica (ČR)
Návrh Pavla Korbičku a Ondřeja Bělicu
3. cena: autori Emanuel Zatlukaj, Branislav Lackovič a Jakub Trajter
Návrh Emanuela Zatlukaja, Branislava Lackoviča a Jakuba Trajtera
4. miesto: autor Roman Ruhig
Návrh Romana Ruhiga
Návrh Romana Ruhiga
5. miesto: autor Bohuš Kubinský
Návrh Bohuša Kubinského
Návrh Bohuša Kubinského
6. miesto: autori Katarína Galovič Gáspár, Skupina Galovič-Gáspár a Minárik
Návrh Kataríny Galovič Gáspár, skupina Galovič-Gáspár a Minárik
Návrh Kataríny Galovič Gáspár, skupina Galovič-Gáspár a Minárik
7. miesto: autori Miroslav Tomaška a Rastislav Trizma
Návrh Miroslava Tomašku a Rastislava Trizmu
Návrh Miroslava Tomašku a Rastislava Trizmu
Čestné uznanie poroty: autori Dušan Zahoranský a Monika Kučerová (ČR)
Návrh Dušana Zahoranského a Moniky Kučerovej
Návrh Dušana Zahoranského a Moniky Kučerovej