Preventívna prehliadka dokáže zachrániť život

Len necelých štyridsať percent Sloveniek absolvuje pravidelnú preventívnu prehliadku zameranú na zisťovanie zhubného ochorenia prsníkov. Je to alarmujúco málo, o to viac, že počas pandémie počet žien aktívne sa zaujímajúcich o svoje zdravie ešte klesol.

Vladimír Bella je primár mamologického oddelenia Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Je veľký propagátor preventívnych prehliadok. Zvyšovaniu povedomia o dôležitosti pravidelných prehliadok sa venuje popri každodennej klinickej praxi. Priviedol ho k tomu fakt, že na Slovensku využíva možnosť preventívnych prehliadok malé percento žien. Je to alarmujúca situácia, pretože takéto prehliadky sú jediným nástrojom na skoré zachytenie onkologických ochorení a tým aj ich efektívneho liečenia. Prehliadky sú dostupné, preplácané zdravotnými poisťovňami a bezbolestné. Trvajú pár minút, ale môžu byť život zachraňujúce. O svojich skúsenostiach, o dôležitosti pravidelných prehliadok, ale aj o dôležitosti samovyšetrenia prsníkov bude v apríli hovoriť aj Staromešťankám na seminári v Pistoriho paláci.

Kedy ste si uvedomili, že popri výkonu klinickej praxe chcete venovať čas aj terénnemu zvyšovaniu povedomia o prevencii karcinómu prsníka?

Ako lekár v prsníkovej ambulancii som si musel klásť otázky, prečo  niektoré ženy chodia na vyšetrenie prsníkov až s pokročilým zhubným ochorením. Takýchto žien nie je, žiaľ, až tak málo. Na Slovensku máme vysoký počet pokročilých prípadov rakoviny prsníka, vo vyspelých krajinách sveta je ich určite menej. Má to veľa príčin, jednou z najhlavnejších je zdravotná uvedomelosť obyvateľstva. Na základe takýchto úvah sme v roku 2004 oficiálne založili občianske združenie Zdravá žena.

Preventívne prehliadky nie sú nepríjemnosť, ale privilégium. Aké percento žien ho u nás využíva v porovnaní so zvyškom Európy?

Štatistiky ukazujú, že na Slovensku absolvuje pravidelné gynekologické preventívne vyšetrenia len 50 % žien a na preventívne mamografické vyšetrenie dokonca iba 37 % žien. Vo vyspelých štátoch sveta je to okolo 75 – 80% žien.

Zaznamenali ste v súvislosti s pandémiou nárast neskoro diagnostikovaných karcinómov?

Áno, bohužiaľ. V súvislosti s pandémiou bol aj strach žien chodiť na preventívne prehliadky a tak počet pokročilých prípadov rakoviny prsníka narástol.

Okrem preventívnych prehliadok sa zdôrazňuje aj význam samovyšetrenia. Čo si majú ženy všímať, aké zmeny môžu naznačovať, že niečo nie je v poriadku?

Žena v období medzi preventívnymi prehliadkami  si sama vyšetrením prsníkov  môže zistiť zmeny, ktoré môžu byť príznakmi zhubného ochorenia prsnej žľazy. Medzi  rizikové príznaky patrí: novozistená hrčka prsníka, novozistená hrčka v pazuche alebo v oblasti nad kľúčnou kosťou, červená koža prsníka, vtiahnutie kože prsníka, vtiahnutie bradavky, ekzém bradavky, výtok z bradavky (mimo kojenia).

Ženy pri samovyšetrení často tápu, nie každá má šťastie, že jej gynekológ vysvetlí ako na to. Budete sa v rámci aprílových seminárov v Starom Meste venovať aj tejto téme?

V každej prednáške v rámci nášho združenia moja kolegyňa vysvetľuje význam tohto vyšetrenia a podrobne opisuje postup pri samovyšetrení prsníka.

POZVÁNKA: Seminár s Vladimírom Bellom v Pistoriho paláci. V stredu 13. apríla o 17:00 hod.

Pozvanka na seminar Zhubne ochorenie prsnika