Staré Mesto pre ukrajinské deti

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zareagovala na prílev utečencov okrem iného aj zriadením komunitných centier pre ukrajinské deti a ich príbuzných. Sídlia v Zichyho a v Pistoriho paláci a návštevníkov na ne upozorní výrazné označenie UKRAINE FRIENDLY SPOT. Veľmi rýchlo sa však ukázalo, že utečenci potrebujú viac: učiť sa slovenský jazyk a bezpečné miesto, kde môžu mamy aspoň na pár hodín umiestniť deti v predškolskom veku. Po prvom týždni fungovania komunitných centrier sme služby doplnili o hracie kluby v Zichyho paláci, v Pistoriho paláci a v kultúrnom centre na Gaštanovej ulici.

Pistoriho Palác, Štefániková 25

Kontakt: lucia.salzerova@staremesto.sk

Komunitné centrum

Otvorené od pondelka do piatka, od 9.00 – 17.00 hod., vstup zdarma

K dispozícii je wifi, informácie, občerstvenie, wc, detský kútik, coworking

Stráženie deti v detskom klube (s ukrajinskou pedagogičkou)

Od pondelka do piatka, od 9.00 – 12.00 hod., max. 15 detí

Kurz slovenského jazyka (Mareena, o. z.)

Pondelok a streda, od 9.00 do 11.30 hod.

Utorok a štvrtok, od 8.00 do 11.00 hod.

Utorok a štvrtok, od 17.00 do 18.00 hod.

Aktivity pre mládež 12 + (v anglickom jazyku)

Utorok od 15.00 – 17.00 hod.

Psychologická poradňa (s ukrajinskou psychologičkou)

Streda od 14.00 – 16.00 hod., max. 6 osôb

Výtvarný workshop (s ukrajinskou lektorkou)

Streda od 15.00 do 17.00 hod., max. 10 detí

Zichyho palác, Ventúrska 9

Kontakt: martina.misikova@staremesto.sk

Komunitné centrum

Otvorené od pondelka do piatka, od 9.00 – 16.00 hod., vstup zdarma

K dispozícii wifi, informácie, občerstvenie, wc, detský kútik, coworking

Stráženie deti v detskom klube (s ukrajinskou a slovenskou lektorkou)

Od pondelka do piatka, od 9.00 – 12.00 hod., max. 10 detí vo veku 3.– 9. rokov

Zdarma – potreba registrácie na elina.bieliak@gmail.com

Výtvarný workshop pre deti (s ukrajinskou lektorkou)

Pondelok od 10.00 do 12.00 hod., mac 10 detí

Zdarma – potreba registrácie na elina.bieliak@gmail.com

Psychologická poradňa (s ukrajinskou psychologičkou)

Zdarma – potreba registrácie na elina.bieliak@gmail.com

Výtvarný workshop (s ukrajinskou lektorkou)

Piatok od 9.00 do 11.00 hod., max. 10 detí

Zdarma – potreba registrácie na elina.bieliak@gmail.com

Aktivity na ktoré sa treba prihlásiť a majú limitovaný počet. Vstup je vždy zdarma.

Foto SN – Barbora Jančárová