Celomestská parkovacia politika v Starom Meste nebola prerokovaná

Staromestskí poslanci v utorok celomestskú parkovaciu politiku neprerokovali. Hlavné mesto nedodalo včas podklady.

Celomestská parkovacia politika v Starom Meste ostáva zatiaľ neprerokovaná. Miestni poslanci mali v utorok schvaľovať projekt organizácie dopravy v zóne Hlavná stanica – Blumentál, ktorá má byť zaradená do Bratislavského parkovacieho systému (PAAS), materiál však na rokovanie neposunuli. Odôvodnili to nedostatočným a neskorým dodaním podkladov zo strany hlavného mesta.

Rozumiem dôvodom, prečo poslanci nezaradili bod do rokovania, ale zároveň si uvedomujem potrebu prerokovania tohto bodu,“ uviedla pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Dodala, že v prípade naplnenia požiadaviek uznesenia zastupiteľstva z júna minulého roku, ktoré bránia záujmy obyvateľov Starého Mesta, je pripravená zvolať mimoriadne zastupiteľstvo. Uznesenie z minulého roka definovalo požiadavky staromestských poslancov na parkovacie zóny aj nevyhnutnosť schválenia projektu organizácie dopravy zóny Hlavná stanica – Blumentál miestnym zastupiteľstvom.

Staromestskí poslanci mali na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva podľa predloženého materiálu schváliť projekt organizácie dopravy zóny dočasného parkovania v predmetnej zóne. Jednou z podmienok bolo, že sa hlavné mesto zaviaže podniknúť všetky kroky pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania v tejto zóne tak, aby neboli ohrozené rezidentské výhody, ktoré mestská časť vyjednala s parkovacou spoločnosťou BPS PARK. Druhou podmienkou bolo, že zo zóny vyčlení časť Kýčerského ulice pre zámer rozšírenia trhoviska na Žilinskej. PAAS by sa mal o zónu Hlavná stanica – Blumentál rozšíriť od 21. apríla. (TASR)

Ilustračné foto – TASR