PODCAST: O zeleni v Starom Meste

Vypočujte si šiestu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. Rozprávať sa budeme o starostlivosti o mestskú zeleň, ale aj o náhradnej výsadbe stromov. Počúvať vás pozýva Martina Karmanová.

Počúvajte na >> Apple podcasty | Spotify | Google podcasty Anchor.fm |RSS

Zeleň v meste nám zlepšuje a spríjemňuje život. Vytvára zákutia, ale aj funkčne dopĺňa mesto. O tom, ako sa Staré Mesto stará o svoju zeleň, ktoré stromy sú vhodné do mestského prostredia či koľko nás stojí starostlivosť o zeleň v Starom Meste priblíži v rozhovore vedúca oddelenia životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku Anna Calpašová.

Keď sa rúbe strom, ľudia spozornejú. Kedy a za akých podmienok k výrubom stromov v Starom Meste dochádza, koľko ich za posledných osem mesiacov bolo, ale aj koľko stromov sa  namiesto nich postupne vysádza, o tom bude hovoriť Branislav Kundrák, ktorý je poverený vedením oddelenia ochrany prírody na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto.

Krátky prehľad správ
  • V parčíku na Vajanského nábreží sa začalo s kompletnou výmenou betónovej dlažby za žulovú.  Betónová dlažba bude postupne obnovená v celej lokalite – vrátane chodníkov pri protipovodňovom múre, chodníkov popri Slovenskom národnom múzeu na Fajnorovom nábreží a na Námestí Tomáša G. Masaryka.  Úpravami nadväzujeme na obnovu priestoru medzi parčíkom a Propellerom, ktorú mestská časť zrealizovala v lete 2021. Cieľom je postupné vizuálne zjednotenie verejného priestoru, ktorého časť (Rázusovo nábrežie) bude už na jeseň slúžiť ako protokolárne miesto Slovenskej republiky – Hrob neznámeho vojaka. Revitalizácia tejto časti nábrežia je financovaná z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky. Priechodnosť nábrežia zostane počas celej rekonštrukcie zachovaná. Pôvodná betónová dlažba bude po rozobratí uskladnená a pripravená na využitie v iných projektoch Starého Mesta.
  • Staré Mesto organizuje bezplatný odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a predzáhradiek. Detailný harmonogram ako aj registračný formulár nájdu obyvatelia na webovej stránke Starého Mesta.  Zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý organizuje Staré Mesto už pätnásty rok začína 28. marca.
  • V kultúrnych centrách Starého Mesta v Zichyho a Pistoriho paláci, ale aj na Gaštanovej vznikli komunitné centrá pre deti z Ukrajiny a ich príbuzných. Centrum združuje slovenských aj ukrajinských dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú zorientovať sa predovšetkým ženám, ktoré ušli pred vojnou v novej životnej situácii. Dobrovoľníci pomáhajú s umiestnením detí do škôl a škôlok, či s vybavovaním potrebných dokumentov na úradoch práce. V centrách je detský kútik, pracovníci pripravujú pre deti aj rôzne výtvarné kurzy
  • Staromestská knižnica v jednej zo svojich pobočiek, na Blumentálskej ulici, spustila bezplatný kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov. Kurz vedú lektori Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského dvakrát do týždňa, v stredu od desiatej do pol dvanástej a v piatok od deviatej do pol jedenástej. Registrácia nie je potrebná.
  • Do základných škôl, ktorých zriaďovateľ je Staré Mesto aktuálne (ku dňu 25. marca) chodí 141 ukrajinských detí. Ich počet sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou zvyšovať.

Viac informácií o dianí v Starom Meste nájdete na facebookovej stránke Staré Mesto-Srdce Bratislavy, na portáli staromestske.sk. alebo v mobilnej aplikácii Staré Mesto. 

Podcast zo Starého Mesta – Chceme k vám byť bližšie. Vysvetľovať dianie v komunálnej politike, prezentovať fakty, hovoriť o dianí v srdci hlavného mesta, v Starom Meste. Toto všetko so zaujímavými ľuďmi, ktorí chcú robiť veci efektívne a systémovo. Priblížime témy zastupiteľstiev Starého Mesta, ale aj magistrátu, prinesieme aktuality z mestskej časti Staré Mesto, rozoberieme témy, ktoré sa dotýkajú bežného života Staromešťanov, ale aj iniciatívy a plány, ktoré ovplyvnia dianie v celom hlavnom meste. Podcast zo Starého Mesta vám prinášajú Staromestské noviny a je súčasťou webového portálu staromestske.sk.

Najnovšie podcasty na Anchor.fm