FAW pomôže s obnovou fasád či brán, tiež s čistením graffiti

Až 3 000 eur môžu získať tí, ktorí sa rozhodnú v Starom Meste vylepšiť verejný priestor. Dotácia je súčasťou ďalšej výzvy staromestského Fondu architekta Weimwurma (FAW), ktorý vznikol z iniciatívy starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej v roku 2019. O dotáciu môžu požiadať právnické aj fyzické osoby, určená je nielen na obnovu fasád, plotov, brán a predzáhradiek v kontakte s ulicou s dôrazom na kvalitu, ale tiež na odstránenie grafitov.

Na výzvu je alokovaných 47 800 eur, pričom maximálna výška dotácie je 3 000 eur. Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez elektronický systém, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Žiadosť stačí poslať elektronicky cez daný systém a nie je potrebné doručiť ju v „papierovej“ verzii ani posielať poštou.

Výzva je otvorená do 30. septembra 2022. Žiadosti budú hodnotené priebežne do vyčerpania alokovanej sumy. V rámci výzvy je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa na jednu žiadosť v minimálnej výške 10 percent.

Neinvestičný Fond architekta Weinwurma vznikol 30. augusta 2019 v deň výročia narodenia významného bratislavského architekta Friedricha Weinwurma. Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov na podporu a rozvoj kvality verejného priestoru na území Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a to najmä na rozvoj umeleckých a umenovedných aktivít, zveľaďovanie verejného priestoru a urbanizovaného územia, rozvíjanie, ochrana a prezentácia historických, duchovných a kultúrnych hodnôt, prezentácia, propagácia a publicita umenia, kultúrnych a spoločenských tradičných a súčasných hodnôt, rozvoj kultúrno-spoločenských a športových aktivít alebo napríklad podporovanie podnikateľských a iných aktivít zlepšujúcich kvalitu života a ochranu životného prostredia.

Fond udeľuje ceny Projekt roka, Počin roka a Donor roka. Projektom roka sa už stali Korzo Horský park, revitalizácia dlhodobo zanedbaného priestoru medzi Kmeťovým námestím, Študentským domom J. Hronca a obytným komplexom Stein či obnova brány meštianskeho domu na Nedbalovej ulici 11.

Projekt Korzo Horský park vytvorením obytnej zóny upokojil dopravu a obmedzil parkovanie v lokalite medzi ulicami Nekrasovova, Lesná a Novosvetská. FOTO SN - Barbora Jančárová
Projekt Korzo Horský park vytvorením obytnej zóny upokojil dopravu a obmedzil parkovanie v lokalite medzi ulicami Nekrasovova, Lesná a Novosvetská. FOTO SN – Barbora Jančárová
Atraktívna a príjemná zóna pri komplexe Stein, evanjelickom kostole a Kmeťovom námestí. FOTO SN - Barbora Jančárová
Vďaka spoločnosti YIT sa dlhodobo zanedbaný priestor pri ŠD J. Hronca a Kmeťovom námestí zmenil na príjemný park. FOTO SN – Barbora Jančárová
Bránu na Nedbalovej 11 obyvatelia domu obnovili aj vďaka dotácii z Fondu architekta Weinwurma. FOTO SN - Barbora Jančárová
Bránu na Nedbalovej 11 obyvatelia domu obnovili aj vďaka dotácii z Fondu architekta Weinwurma. FOTO SN – Barbora Jančárová