Sociálna práca sa nedá robiť z domu

Pomáhajú ľuďom v kritických situáciách, riešia podporu mnohodetných rodín, obraciate sa na nich, ak potrebujete posúdiť mieru odkázanosti. V ich kompetencii je starostlivosť o seniorov, ale aj o batoľatá – prostredníctvom zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov, teda jasličiek. Mimochodom, bratislavské Staré Mesto ako jediná mestská časť v hlavnom meste prevádzkuje až dvoje jasle, dokopy sa v nich dokážu postarať až o 75 detí.

Staromestské oddelenie, ktoré sa venuje sociálnej práci, má aj ďalšie špecifikum – v názve má okrem sociálnych vecí aj inklúziu. „Akceptujeme inakosť v plnej miere. U nás má otvorené dvere každý, či už ľudia so zdravotným znevýhodnením, seniori, ľudia zo sociálne slabšieho prostredia či bez domova. Segregácii sa vyhýbame na míle,“ vysvetľuje vedúca oddelenia Janka Langová. Pripomíname, že vlani na sklonku leta oddelenie zorganizovalo prvý ročník festivalu Zo srdca zameraného na pozitívne vnímanie inakosti so zreteľom na inklúziu ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Tím staromestského oddelenia sociálnych vecí a inklúzie s vedúcou Jankou Langovou (druhá sprava). FOTO SN - Barbora Jančárová
Tím staromestského oddelenia sociálnych vecí a inklúzie s vedúcou Jankou Langovou (druhá sprava). FOTO SN – Barbora Jančárová
Museli byť kreatívni

Tím sociálnych pracovníkov v Starom Meste je zohratý, nezaskočila ho ani pandémia. S novými výzvami sa vysporiadali so cťou. „Sociálna práca sa nedá robiť formou homeoffice, to sme zistili hneď počas prvej vlny, teraz v tejto tretej sa už považujeme za odborníkov v poskytovaní alternatívnej sociálnej pomoci,“ hovorí s úsmevom Janka Langová.

Začalo to šitím rúšok, ktoré boli v začiatkoch pandémie nedostatkovým tovarom, pokračovalo zriadením Staromestskej linky, potravinovými balíčkami pre sociálne slabších obyvateľov Starého Mesta. V alternatívnych formách pomoci tím z oddelenia inklúzie a sociálnych vecí naďalej pokračuje. Nerezignoval ani na nemožnosť stretávať sa pred minuloročnými sviatkami, čo už druhý rok zabránilo zorganizovať tradičné vianočné posedenie s osamelými seniormi. „Keď sme sa už nemohli stretnúť všetci spolu, rozniesli sme im aspoň balíčky s drobnými darčekmi, aby vedeli, že na nich myslíme,“ priblížila J. Langová.

Mestská časť ako poručník

Na oddelení inklúzie a sociálnych vecí realizujú posudkovú činnosť na účely zistenia miery odkázanosti na sociálnu službu, sprostredkúvajú dotácie na stravu (ide o príspevok mestskej časti pre seniorov), pomáhajú vybaviť aktivačné práce, dávky v núdzi, zabezpečuje sociálne pohreby. Oddelenie tiež realizuje plnenie funkcie „poručníka“, ktorá v určitých prípadoch vyplýva mestskej časti zo zákona. Staré Mesto je napríklad poručníkom 5-ročnej Barborky, ktorá žije v profi rodine.

V prieskume zabodovali

Pri terénnej sociálnej práci pracovníkom miestneho úradu pomáha niekoľko ďalších štátnych ale aj neziskových organizácií. „Spolupracujeme napríklad s občianskym združením Stopa, ktoré pomáha ľuďom bez domova vrátiť sa späť do života, takisto so sociálnymi sestrami viacerých nemocníc – to ak sú Staromešťania hospitalizovaní a potrebujú pomoc. Veľmi dobrú spoluprácu máme s Bratislavským samosprávnym krajom, ale aj s Potravinovou bankou Slovenska, ktorá nám pomáha pri prevádzke Staromestskej sociálnej výdajne. A je ešte veľa ďalších inštitúcií, ktoré nám pomáhajú, bez nich by sme nemohli robiť to, čo robíme,“ hovorí J. Langová.

Staromestská sociálna výdajňa permanentne rozširuje svoj sortiment. Na fotografii je Janka Langová (prvá zľava)
Staromestská sociálna výdajňa permanentne rozširuje svoj sortiment. Na fotografii je Janka Langová (prvá zľava)

Je očividné, že práca, ktorú robia, ich baví a rozumejú jej. Potvrdil to aj výsledok prieskumu spokojnosti klientov s prácou miestneho úradu, ktorý sme realizovali na prelome rokov 2021 a 2022. Z opýtaných klientov ich najviac navštívilo práve oddelenie inklúzie a sociálnych vecí a takmer 70 percent bolo s vybavením svojej požiadavky absolútne spokojných.

Samospráva poskytuje tieto finančné príspevky:
  • pre mnohodetné rodiny, 
  • pri narodení dieťaťa, 
  • pri nástupe dieťaťa do školy,
  • pre prvákov, 
  • na stravovanie seniorov, 
  • na dopravu do zdravotníckeho zariadenia,  
  • jednorazovú dávku v hmotnej núdzi,
  • príspevok v náhlej núdzi.

Titulná fotografia: Prvý ročník festivalu Zo Srdca (2021) bol plný emócií a radosti. FOTO SN – Barbora Jančárová