Externé zdroje odľahčia rozpočtu

Peniaze z Bruselu pomáhajú školám, riešia aj dopad klimatických zmien.

Staré Mesto získalo za uplynulé tri roky z eurofondov už takmer päť miliónov eur. Naposledy mu ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja odkleplo až 2,5 milióna eur na veľkolepú nadstavbu Základnej školy Dubová, kde pribudne šesť nových kmeňových tried, tri špecializované učebne a päť kabinetov pre pedagogických zamestnancov. Koncom roka dostal zelenú aj projekt vodozádržných opatrení na Základnej škole Hlboká. Z  externých zdrojov na ne pôjde 140-tisíc eur. O ďalších peniazoch by sa malo rozhodnúť v najbližších mesiacoch. „Je to v procese. Čakáme na vyhodnotenie projektov vo výške viac ako milión eur,“ hovorí vedúca staromestského oddelenia stratégie a projektového riadenia Lucia Lanáková. Ide o projekty na zníženie klimatických zmien, vybudovanie cykloprístreškov, ale aj na modernizáciu kultúrnych inštitúcií.

Školstvo a enviroriešenia v popredí

O eurofondy sa môžu samosprávy z Bratislavského kraja uchádzať predovšetkým na regionálny rozvoj v oblasti vzdelávania a životného prostredia. Napríklad v oblasti životného prostredia majú zelenú enviroriešenia v podobe zefektívnenia odpadového hospodárstva, zmierňovania negatívnych dopadov klimatických zmien, či revitalizácie zelene.

Veľký zmysel majú dotácie v oblasti školstva na modernizáciu vybavenia, a to nielen školských jedální, ale aj prostriedkov na vzdelávanie alebo na budovanie športovej infraštruktúry, teda vonkajších ihrísk a telocviční. Ďalšou oblasťou, na ktorú sa dajú získať finančné prostriedky je rozširovanie kapacít základných a materských škôl,“ opisuje Lucia Lanáková.

Podľa nej je počet výziev a financií, o ktoré sa môžu samosprávy uchádzať naozaj veľkorysý, hlavne vďaka Plánu obnovy. Výzvy sú zaujímavé a cielia na riešenia konkrétnych problémov.

Najväčšie projekty, ktoré čakajú na schválenie dotácie ▪ rekonštrukcia športovej infraštruktúry a ihriska na ZŠ s MŠ Milana Hodžu; ▪ rekonštrukcia Staromestskej knižnice na Záhrebskej ulici, projekt Moderná knižnica v Starom Meste; ▪ rekonštrukcia objektov Staromestských kultúrnych centier, projekt Kultúra v Starom Meste; ▪ vodozádržné opatrenia na Jakubovom námestí.

Financie zo štátneho rozpočtu

Projektové oddelenie počas svojho trojročného fungovania pripravilo dokopy 78 projektov na čerpanie financií z externých zdrojov vo výške deväť miliónov eur. Schválených bolo doteraz tridsať z nich, pričom sa prefinancovalo takmer päť miliónov eur.

Externé zdroje pre samosprávu netvoria len eurofondy, ale aj prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu, ktoré prerozdeľujú ministerstvá, Úrad vlády Slovenskej republiky či Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Napríklad práve z  Ústredia Staré Mesto získalo 800-tisíc eur na zmiernenie dopadov pandémie Covid-19. Z peňazí sa pokryli aj mzdové náhrady pre učiteľky v škôlkach a jasliach.

Medzinárodná spolupráca samospráv

Samospráva môže získať finančné prostriedky aj v rámci rôznych medzinárodných spoluprác, ktoré sa snažia na regionálnej úrovni vyriešiť nejaký problém. Staré Mesto je zapojené do dvoch medzinárodných projektov DigiVil v rámci programu Interreg SK-At, kde spolu s organizáciami z Rakúska pracuje na riešeniach digitalizácie samosprávy.
Už v lete by sme mohli mať prehľadnú digitálnu mapu stromov v Starom Meste, s ich konkrétnym popisom a dokumentáciou starostlivosti o ne. Pripravujeme aj interaktívnu hru pre deti a návštevníkov mesta,“ uzatvára Lucia Lanáková.

Druhý projekt je CSSC Lab, kde pracovníci miestneho úradu spolu s ďalšími osemnástimi partnermi riešia budovanie kapacity pre uchovávanie energie v meste.

Titulná fotografia: Realizácia nadstavby budovy ZŠ s MŠ Dubová by mala odstartovať v marci 2022. FOTO SN – Barbora Jančárová