Súťaž na výtvarné riešenie protokolárneho miesta

Bratislava sa konečne dočká protokolárneho miesta na počesť padlých vojakov. Staré Mesto vyhlásilo súťaž výtvarných návrhov Hrobu neznámeho vojaka, návrhy výtvarného riešenia je možné doručiť do 21. marca 2022.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila verejnú anonymnú výtvarnú súťaž návrhov na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka. Do súťaže sa môže zapojiť fyzická alebo právnická osoba, jednotlivec alebo kolektív autorov. Hrob neznámeho vojaka by mal vzniknúť na Rázusovom nábreží, medzi parčíkom a ikonickou budovou Propelleru.

Každá európska metropola má miesto na počesť padlým vojakom bojujúcim za slobodu svojho národa. Bratislava takúto poctu účastníkom našich vojensko-historických udalostí doposiaľ nezložila, je na čase, aby sa to konečne zmenilo,“ hovorí o súťaži starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a dodáva: „Rázusovo nábrežie je miestom so špecifickým genius loci tvorené promenádou, bezprostrednou blízkosťou Dunaja, funkcionalistickou stavbou Propelleru, priľahlým parčíkom a neďalekou sochou T. G. Masaryka. Na výtvarné návrhy som veľmi zvedavá, verím, že bude z čoho vyberať.“

V spolupráci s odborníkmi na súčasné umenie sa bude hľadať výtvarné riešenie nadčasového charakteru, s vysokou estetickou hodnotou, ktoré bude dôstojným pietnym spomienkovým miestom určeným na uctenie hrdinských obetí padlých vojakov.

Cieľom súťaže je nájsť kvalitné riešenie na vysokej výtvarnej úrovni, komunikujúce súčasným výtvarným jazykom a prinášajúce inovatívne ideové riešenie. Rovnako dôležitý bude aj citlivý prístup zohľadňujúci špecifickosť určeného verejného priestoru.

Spomedzi doručených výtvarných návrhov bude víťazný vyberať porota pod vedením poprednej teoretičky umenia Ľuby Belohradskej. Členmi poroty sú Zuzana Aufrichtová, Miloslav Čaplovič, Vladimír Beskid, Zora Rusinová, Roman Hlobeň, Dagmar Füle, Miroslav Vrábel; náhradnými členmi poroty sú Pavol Weiss, Michal Stolárik, Peter Michalovič. Odbornou garantkou súťaže je Lucia Gregorová, vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie.

Návrhy umeleckého diela je potrebné doručiť najneskôr 21. marca 2022 v dopoludňajších hodinách.

Plánovaná hodnota víťazného návrhu umeleckého diela je 300 000 eur bez DPH, pričom sa predpokladá, že víťaz bude aj zhotoviteľom diela. Na ceny a odmeny pre účastníkov súťaže je vyhradených 31 000 eur.

Kompletné súťažné podmienky vrátane súťažných pomôcok je možné získať v profile na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, na stránke Starého Mesta a v systéme ERANET.

Titulná fotografia: Rázusovo nábrežie, šípkou je vyznačené miesto budúceho protokolárneho miesta. FOTO SN – Barbora Jančárová