2021: Opravy škôl, obnova Medickej záhrady, Seniorcentrum

Rok 2021 náročný, pandémia mnohé samosprávy pribrzdila. Nie však Staré Mesto. Minulý rok sa v Starom Meste urobilo veľa dobrého. Zrevitalizovala sme Medickú záhradu, spustili sme nové Zariadenie opatrovateľskej služby, získali sme medzinárodné ocenenie ELoGE.

Dobrá samospráva

V januári 2021 získalo bratislavské Staré Mesto Európsku značku kvality ELoGE (European Label of Governance Excellence). Certifikované označenie pre vynikajúce samosprávy podľa referenčných kritérií tohto európskeho programu sme dostali ako jedna z piatich slovenských samospráv. Program ELoGE (European Label of Governance Excellence) vedie Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť vo viacerých európskych krajinách.

Právna poradňa

V júni 2021 sme spustili pravidelnú bezplatnú právnu poradňu pre obyvateľov mestskej časti. Poradňa je otvorená na miestnom úrade každú prvú stredu v mesiaci. Obyvatelia sa môžu poradiť v majetkovo-právnych záležitostiach, v otázkach právnych vzťahov medzi vlastníkom bytu a správcom bytových domov, resp. spoločenstva vlastníkov. Poradňa je realizovaná v rámci verejnoprospešných aktivít staromestského neinvestičného Fondu architekta Weinwurma.

Prví seniori v novej ZOS

V marci 2021 sa klienti troch starých ZOS-iek presťahovali do novovybudovaného Zariadenia opatrovateľskej služby na Palárikovej ulici. Výstavba moderného zariadenia trvala necelé dva roky, zariaďovanie interiéru bolo ukončené začiatkom roka 2021. Nová budova má kapacitu 42 miest. Izby sú dvojlôžkové, s bezbariérovou kúpeľňou a televízorom. Na každom podlaží je jedáleň so spoločenskou miestnosťou. Nechýbajú priestory pre fyzioterapiu, záhrada pre klientov aj návštevy.

Nová socha od významného autora

V septembri 2021 pribudlo v Starom Meste, na Námestí Mateja Korvína, nové umelecké dielo – socha Brémski muzikanti od jedného z najvýznamnejších súčasných nemeckých autorov, Markusa Lüpertza. Sochu inšpirovanú rozprávkou bratov Grimmovcov Brémski mestskí muzikanti Starému Mestu na desať rokov zapožičala MAP Collection, súkromná nemecká zbierka umenia. Objekt z maľovaného bronzu meria takmer päť metrov a váži asi dve tony. Jeho hodnota sa odhaduje na niekoľko miliónov eur.

Rekonštrukcie materských škôl a škôlok

Staré Mesto je zriaďovateľom siedmich základných a devätnástich materských škôl. Na ich obnove pracujeme postupne a systematicky, na tento účel Staré Mesto vyčlenilo v roku 2021 až 625-tisíc eur. Medzi najvýznamnejšie projekty patria:

  • komplexná rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne na ZŠ M. Hodžu na Podjavorinskej ulici. Jedáleň bola obnovená po viac ako štvrťstoročí;
  • zmena nevyužívaného školníckeho bytu na školskú jedáleň na ZŠ I. Dérera na Jelenej ulici;
  • komplexná rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne na ZŠ Mudroňova;
  • rekonštrukcia vonkajšieho schodiska, strechy markízy, oplotenia a brány a vonkajšia hydroizolácia objektu od svahu na MŠ Šulekova;
  • komplexná rekonštrukcia ihriska na ZŠ Dubová na multifunkčný športový areál;
  • spolupráca na obnove ihriska na ZŠ Vazovova, kde pribudol aj efektný atletický ovál.
Nevyužité priestory slúžia umelcom

Až desať absolventov a absolventiek Vysokej školy výtvarných umení získalo na základe zmluvy o spolupráci medzi Starým Mestom a VŠVU / AFAD na jeden rok svoj nový ateliér. Predchádzalo tomu rozhodnutie dať nový zmysel štyrom nevyužívaným priestorom v Staromestských centrách kultúry a vzdelávania a poskytnúť ich na rozbeh mladým, začínajúcim umelcom. Nové dočasné ateliéry fungujú v Zichyho paláci, na Školskej 14 a v Galérii F7 na Františkánskom námestí.

Zníženie nájmu a dane za využívanie verejného priestranstva

Prevádzkovateľom kaviarní či reštaurácií koronakríza pripravila ťažké chvíle. Aby ľahšie preklenuli ťažké obdobie, s ktorým sa museli popasovať počas opatrení najmä v čase lockdownu, znížili sme nájomné na polovicu počas celého trvania obmedzení všetkým podnikateľom, ktorí fungujú v priestoroch v správe mestskej časti a ktorí o to požiadali a zároveň sme poskytli zľavu (50 percent) na dani pre záber verejného priestranstva (terasy) do 31. 12. 2021. Predĺženie úľavy na ďalšie obdobie prerokujú poslanci na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva.

Rázusovo nábrežie: Nová dlažba a platany

Od júla 2021 skrášľuje priestor medzi Propellerom a parčíkom na Vajanského nábreží nová žulová dlažba. Staré Mesto tu zároveň vysadilo dva platany. Kamenná dlažba zhotovená zo žulových kociek s rozmerom 6 x 6 centimetrov, pokryla až 1 800 m2 a prirodzene nadviazala na už existujúci chodník pri protipovodňovom múre. Cieľom bolo materiálové a vizuálne zjednotenie prostredia Starého Mesta v tejto lokalite. Novinkou je otvor, do ktorého bol v roku 2021 po prvý raz osadený vianočný strom.

Festival Zo srdca

Koncom augusta 2021 sme pripravili prvý ročník dvojdňového multižánrového festivalu Zo srdca. Festival prebiehal na Hviezdoslavovom námestí a jeho cieľom bolo priblížiť širokej verejnosti talent, zručnosti a schopnosti ľudí so zdravotným znevýhodnením, a zároveň dať príležitosť týmto talentovaným umelcom prezentovať ich umenie na veľkom podujatí. Súčasťou festivalu bolo aj odhalenie Reťaze spolupatričnosti na Rázusovom nábreží. Reťaz tvorilo viac ako 200 srdiečok, ktoré na výzvu Starého Mesta zhotovili obyvatelia Bratislavy počas pandémie koronavírusu.

Staromešťanov je 46 080

Trinásteho júna sa definitívne skončilo prvé elektronické Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. K Starému Mestu sa prihlásilo 46 080 obyvateľov. Je to takmer o dvadsať percent viac ako v sčítaní pred desiatimi rokmi. Ďakujeme!

Štedrá dotačná schéma

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto štedro prispieva na projekty v oblasti kultúry, životného prostredia, sociálnej starostlivosti, školstva a športu. Pre rok 2021 bolo na dotácie Staromestskej dotačnej schémy (SDS) vyčlenených vyše 100-tisíc eur a na tzv. Malé dotácie vyše 33-tisíc eur, pričom najvyššia suma bola určená pre projekty z oblasti kultúry. V rámci SDS mestská časť podporila napríklad Autistické centrum Andreas, medzigeneračný festival Old’s Cool či IPčko, internetovú poradňu pre mladých ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkostiach.

Blumentálska opäť krajšia

V novembri sme dokončili druhú etapu rekonštrukcie Blumentálskej ulice – od križovatky s Vazovovou po križovatku s Bernolákovou. Obnovená časť do značnej miery kopíruje to, čo sa už stihlo stať príjemným štandardom v prvej zrekonštruovanej časti. Asfalt na chodníkoch nahradila dlažba, spevnili ich nové obrubníky, pribudla zeleň a plnohodnotná cyklotrasa. Súčasťou rekonštrukcie bola aj reorganizácia parkovania. Ulica sa „upratala“ a zjednosmernila, aby sme získali čo najviac parkovacích miest bez ukrátenia peších o chodník, cyklistov o cyklotrasu a všetkých o zeleň. Do konca decembra budú v zeleni vysadené nové stromy, náhrada za tie, ktoré sme museli pre zlý stav odstrániť.

Efektívnejšie odťahovanie vrakov

V marci 2021 spustilo Staré Mesto nový systém na nahlasovanie vrakov. Systém je súčasťou bezplatnej mobilnej aplikácie SOM Staré Mesto, nájdete ho však aj na oficiálnych stránkach staremesto.sk. Používanie je jednoduché a intuitívne, najjednoduchšie systém nahlasovania funguje cez aplikáciu v mobilnom telefóne. Ohlasovateľ podnetu vyplní štyri jednoduché údaje, pridá fotografie a zadá polohu vraku (vyhľadáva sa automaticky). Následne môže na mape vrakov sledovať, ako postupuje riešenie podnetu.

Čistý Dobrý dom

Nezisková organizácia Dobrý dom sa vysporiadala s ťarchou, ktorú jej zanechal neslávne známy Maják nádeje. Priestory, ktoré boli celé roky zanedbávané a chátrali vyčistila špecializovaná firma, budova je dnes čistá a vydezinfikovaná. Aktuálne v nej prebiehajú obhliadky priestorov subjektami, ktoré by v nich chceli prevádzkovať sociálne služby. Organizácia Dobrý dom, n. o. zároveň intenzívne a aktívne podporuje zmysluplné projekty v humanitárnej oblasti. Opakovane napríklad poskytla priestory Propelleru, ktorý spravuje, občianskemu združeniu Mareena, ktorá pomáha ľuďom, ktorí našli na Slovensku druhý domov.

Revitalizácia Medickej záhrady

Medzi najväčšie projekty mestskej časti v oblasti životného prostredia patrí revitalizácia Medickej záhrady. Na jar 2021 spoločnosť HB Reavis na svoje náklady opravila fontánu Labute a chodníky, ktoré ju obkolesujú. V prácach ďalej pokračovala mestská časť – obnovou mobiliáru. Komplexnou rekonštrukciou prešli lavičky Tibora Schottera – opravili sme kovové konštrukcie a vymenili všetky drevené časti za nové. Technické služby Starého Mesta odstránili graffiti na oplotení záhrady a vstupných bránach. Nevyhovujúce smetné koše sme vymenili za nové – na triedený odpad. O zeleň sa začal starať nový záhradník. Poslednou fázou revitalizácie tohto obľúbeného mestského parku je obnova chodníkov. Mlátový povrch spĺňa najprísnejšie estetické a funkčné kritériá.