Staromešťania. Akí sme, ako žijeme a v čo veríme

V decembri roku 2021 zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky prvé výsledky sčítania obyvateľstva, domov a bytov, od januára tohto roku sú sprístupnené detailnejšie dáta na úrovni obcí. Dáta zo sčítania ukazujú, že Staré Mesto patrí k najlepšie sčítaným bratislavským mestským častiam – v porovnaní s predchádzajúcim sčítaním zaznamenala mestská časť takmer dvadsaťpercentný nárast počtu obyvateľov.

Počet sčítaných obyvateľov hovorí o tom, že obyvatelia Starého Mesta chápu dôležitosť sčítania a že im na rozvoji ich mestskej časti veľmi záleží. Okrem toho nám dáta zo sčítania o nás Staromešťanoch prezrádzajú aj zaujímavé a mimoriadne cenné demografické informácie. Koľko nás je, akí sme, ako žijeme, aké sú naše hodnoty, akej sme národnosti, čomu veríme či aký je náš materinský jazyk.

Je nás 46 080

Staré Mesto má 46 080 obyvateľov, v minulom sčítaní sa k Starému Mestu prihlásilo 38 655 obyvateľov. Tento nárast pripisujeme tak reálnemu zvýšeniu počtu obyvateľov, ako aj ich uvedomelosti a zodpovednosti, pričom značný vplyv mala aj naša informačná kampaň,“ hovorí starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. „Vysvetľujúca kampaň bežala na sociálnych sieťach, v našej mobilnej aplikácii, v Staromestských novinách, ale aj v teréne, kde sme na dôležitosť sčítania upozorňovali počas podujatí či napríklad aj v rámci celoplošných testovaní,“ priblížila starostka.

Cielená informačná kampaň

V centrálnej časti hlavného mesta žije a pracuje veľa ľudí a rodín inej ako slovenskej národnosti. Staré Mesto sa preto svojim obyvateľom v rámci kampane Sčítajte sa vo svojom materinskom jazyku prihováralo aj v anglickom, maďarskom, nemeckom, francúzskom, chorvátskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom jazyku.

Vzhľadom na to, že Staré Mesto patrí k mestským častiam s najvyšším podielom obyvateľov v postroduktívnom veku, informačná kampaň cielila aj na staromestských seniorov, resp. ich deti a vnukov, ktorých samospráva vyzývala, aby svojim blízkym v seniorskom veku s vyplnením sčítacieho formulára pomohli. Zuzana Aufrichtová sa v tejto súvislosti vyjadrila: „Potvrdilo sa, že Staré Mesto je z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľstva treťou najstaršou bratislavskou mestskou časťou a že snahy samosprávy zlepšiť život seniorov a zvýšiť úroveň seniorskej starostlivosti sú naozaj viac ako potrebné a legitímne, populácia Starého Mesta z roka na rok starne.“

Výsledky sčítania, od ktorých sa odvíja napríklad aj prerozdeľovanie dane z príjmu fyzických osôb sa v rozpočtoch samospráv premietnu už v roku 2023. Z týchto peňazí sú financované originálne kompetencie samosprávy, ako napríklad fungovanie materských škôl či terénna sociálna služba. Prerozdelené financie môžu pomôcť preklenúť výpadky v príjmoch mestskej časti spôsobené pandémiou a zároveň bude v staromestskej pokladnici o niečo viac peňazí použiteľných napríklad v prípade ekonomickej krízy na Slovensku. Viac sčítaných obyvateľov jednoducho znamená spravodlivejšie prerozdelenie financií pre mestské časti – a aj o tomto bola rozsiahla informačná kampaň.

Staré Mesto v číslach

Z celkového počtu Staromešťanov (46 080) je 51,8% ženského a 48,2% mužského pohlavia.

Obyvateľov v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) je 15,19%, v produktívnom veku (15 – 64 rokov) je 63,31% a v postproduktívnom veku (65+) je 21,51%.

V priebehu rokov podiel seniorov v mestskej časti narástol, kým v roku 2011 žilo v Starom Meste 7 790 Staromešťanov vo veku 65+, v roku 2021 je v tejto vekovej kategórii 9 911 Staromešťanov. Zaujímavosťou je aj nárast počtu obyvateľov sto- a viacročných: v roku 2011 boli v tejto vekovej kategórii štyria Staromešťania, dnes ich je až sedemnásť.

Najviac Staromešťanov je slobodných (43,7%), vydatých žien a ženatých mužov máme spolu 37,44%, rozvedených je 9,95%.

Národnosť Staromešťanov je väčšinovo slovenská (79,93%), obyvatelia sa okrem slovenskej prihlásili k maďarskej národnosti (2,04%), k českej (1,17%), nemeckej (0,36%), ukrajinskej (0,46%), ruskej (0,36%), rusínskej a poľskej (po 0,15%), židovskej (0,15%), talianskej (0,27%) atď.

Dominantným náboženským vyznaním zostáva rímskokatolícke – k príslušnosti k rímskokatolíckej cirkvi sa hlási 32,57% Staromešťanov, k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa hlási 5,08%, príslušníkov Židovskej obce Slovenska je v Starom Meste 0,53%. Až 43,29% Staromešťanov je ateistami, resp. nevyznávajú žiadne náboženstvo.

Až 93,39% Staromešťanov sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, cudziu štátnu príslušnosť má 6,56% obyvateľstva. Chcete vedieť viac? Preklikajte si stránku Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Sčítajte sa vo svojom materinskom jazyku
Sčítajte sa vo svojom materinskom jazyku. Informačná kampaň Starého Mesta
Sčítajte sa nemecky. Informačná kampaň Starého Mesta
Sčítajte sa nemecky. Informačná kampaň Starého Mesta
Sčítajte sa ukrajinsky. Informačná kampaň Starého Mesta
Sčítajte sa ukrajinsky. Informačná kampaň Starého Mesta
Sčítajte sa anglicky. Informačná kampaň Starého Mesta
Sčítajte sa anglicky. Informačná kampaň Starého Mesta
Sčítajte sa maďarsky. Informačná kampaň Starého Mesta
Sčítajte sa v maďarskom jazyku. Informačná kampaň Starého Mesta
Sčítajte v rómčine. Informačná kampaň Starého Mesta
Sčítajte sa v rómčine. Informačná kampaň Starého Mesta
Ružová budúcnosť Starého Mesta. Do informačnej kampane sa zapojila aj populárna Ružová teta
Ružová budúcnosť Starého Mesta. Do informačnej kampane sa zapojila aj populárna Ružová teta
Informačná kampaň Starého Mesta
Informačná kampaň Starého Mesta
Rodičia, sčítali ste ma? Informačná kampaň Starého Mesta zameraná na rodičov neplnoletých detí
Rodičia, sčítali ste ma? Informačná kampaň Starého Mesta zameraná na rodičov neplnoletých detí
Zo série informačných statusov vyzývajúcich deti a vnúčatá k pomoci so sčítaním svojim starým rodičom
Zo série informačných statusov vyzývajúcich deti a vnúčatá k pomoci so sčítaním svojim starým rodičom