POZVÁNKA: Výstava o prenasledovaní Rómov

Staré Mesto nezabúda, nechce zabudnúť a nedovolí zabudnúť. Preto vyvíja a podporuje všetky aktivity, ktoré citlivo, ľudsky a odborne pripomínajú ťažké udalosti v slovenskej histórii.

Tentoraz mestská časť pozýva na exteriérovú výstavu Prenasledovanie Rómov v období Slovenského štátu, ktorá prináša pohľad do tragickej časti našich dejín – obdobia prenasledovania rómskej menšiny v Slovenskom štáte. Výstava sa zameriava na perzekučné opatrenia vojnového štátu namierené proti Rómom. V úvode sa venuje nacistickej rasovej politike a prenasledovaniu Sintov a Rómov. Približuje genocídu rómskych komunít, ktorá vyvrcholila likvidáciou „cigánskeho rodinného tábora“ v koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz – Birkenau. Záverečná časť sa venuje protirómskej politike slovenského štátu medzi rokmi 1939 až 1945.

Výstavu Slovenského národného múzea / Múzea židovskej kultúry / Múzea holokaustu v Seredi prináša na Hviezdoslavovo námestie mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Na otvorení výstavy sa v utorok 25. januára zúčastní starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok. Výstava potrvá do 21. februára 2022.