Rok 2021 v Starom Meste

Obnova škôl a verejných priestranstiev, ale aj transparentná komunikácia a ekologické riešenia. Taký bol v skratke uplynulý rok v Starom Meste. O tom, čo všetko sa podarilo, ale aj nepodarilo, hovorí starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Aký bol rok 2021 pre staromestskú samosprávu?

Myslím si, že úspešný, keďže napriek neľahkej situácii sa nám podarilo zrealizovať veľké množstvo projektov. Len nedávno sme dokončili ďalšiu časť revitalizácie Medickej záhrady a druhú etapu rekonštrukcie Blumentálskej ulice – pribudla plnohodnotná cyklotrasa, zeleň, boli zrekonštruované chodníky, cesta, výjazdy. Do konca decembra budú vysadené stromy, náhrada za tie, ktoré sme museli kvôli zlému zdravotnému stavu odstrániť. Teší ma tiež, že nezisková organizácia Dobrý dom sa vysporiadala s ťarchou, ktorú jej zanechal Maják nádeje. Schátrané priestory sú dnes čisté a vydezinfikované,  prebiehajú obhliadky subjektami, ktoré by v nich chceli prevádzkovať sociálne služby.

Na Rázusovom nábreží sme vďaka finančnému daru kompletne vymenili dlažbu – zo zámkovej na žulovú – a oceňujem, že táto lokalita spolu s Propellerom a priľahlým parčíkom sa stáva novým kultúrnym centrom nášho mesta. Čo ma veľmi uspokojuje, že sme zrealizovali množstvo projektov na staromestských základných a materských školách.

Na čo ste najviac hrdá?

Najzásadnejšie sú tie veci, ktoré tu budú ešte dlho po nás. V Bratislave sa za ostatných tridsať rokov nerealizovala verejná stavba zariadenia pre seniorov, ktorá poskytuje starostlivosť 24 hodín denne. Nám sa počas rokov 2020 – 2021 podarilo vybudovať Zariadenie opatrovateľskej služby Seniorcentra, v ktorom sú už dnes spokojní seniori. Poskytuje služby na európskej úrovni. Zo školskej oblasti sú to projekty, ktorú nie sú až tak vidieť, ale sú veľmi dôležité. Počas tohto roka sa modernizovalo niekoľko školských kuchýň. Vynovené priestory aj zariadenie jedální a kuchýň má ZŠ Mudroňova, ZŠ Milana Hodžu, ZŠ Jelenia a aj jasle na Čajkovského.

Z dôležitých realizácií by som vyzdvihla aj multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Dubová. Mestská časť sa podieľala aj na realizácii prvej etapy projektu obnovy multifunkčného ihriska na ZŠ Vazovova.

Hrdá som aj na projekt Prüger-Wallnerovej záhrady, na ktorom som spolupracovala už od roku 2013 a ktorý bol v spolupráci Starého Mesta a tretieho sektora – Nadácie VÚB banky tento rok úspešne dovedený do konca. Po projekte Korzo Horský park z roku 2020 ide o ďalší pekný a prospešný projekt pre hodnotné prírodné územie Starého Mesta.

Školstvo a sociálne veci sú v plne v kompetencii samosprávy. Nemal by ich dobrý stav a fungovanie byť samozrejmosťou ?

Áno, a to aj robíme. Keďže máme v kompetencii materské školy, základné školy, sociálnu oblasť, tak ich chod musí byť zabezpečený, to je samozrejmé. Až keď je splnené to, čo robiť musíte, môžete robiť veci navyše.

Veci nad rámec kompetencií a pôsobnosti mestskej časti, ktoré sme deklarovali pred komunálnymi voľbami, sú, že náš úrad bude otvorený. Komunikujeme veci, ktoré považujeme za dôležité, či už sú pozitívne alebo negatívne. Spustili sme mobilnú aplikáciu SOM Staré Mesto, prostredníctvom ktorej sa Staromešťania dostanú k informáciám, a zároveň nám prostredníctvom nej môžu posielať svoje podnety. Komunikácia sa určite zlepšila, potvrdzujú to aj ocenenia, či už je to certifikát kvality verejnej správy CAF alebo ocenenie Rady Európy ELoGE, ktoré získali okrem Starého Mesta na Slovensku iba štyri samosprávy.

Staré Mesto vždy žilo aj kultúrou. Ako sa mestskej časti darilo vysporiadať sa s pandemickou situáciou, ktorá kultúru veľmi poznačila?

Musím povedať, že napriek pandémii sa toho v kultúre v Starom Meste udialo veľa. Okrem tradičného kultúrneho leta veľmi dobre fungujú finančné schémy na podporu tretieho sektora, ale aj individuálne – pre umelcov či samotné aktivity, ktoré realizuje oddelenie inklúzie, sociálnych vecí a kultúry. Dobre sa uchytil Propeller, ktorý bol výrazným oživením tohtoročného kultúrneho letA. Letné akcie boli ďalším krokom k nášmu zámeru tesnejšie prepojiť mesto s Dunajom.

Rovnako aj Fond architekta Weinwurma pokračuje v podpore dobrých projektov a pomáha zlepšovať kvalitu verejného priestoru. Aj s jeho pomocou sa v centre Starého Mesta podarilo kvalitne zrekonštruovať historické brány a nedávno sme vyhlásili výzvu na podporu odstraňovania graffiti. Fond podporil aj viacero kultúrnych aktivít – napríklad festival Biela noc, fotografickú súťaž Slovak Press Photo a s jeho podporou sme v júni spustili aj bezplatnú právnu poradňu pre obyvateľov. Keď hovoríme o kultúre, som rada, že náš tím tento rok posilnila Ľubica Hustá, čerstvá držiteľka Národnej ceny za dizajn, ktorá sa stala novou šéfkou referátu kultúry a do Starého Mesta priniesla nový typ podujatí, ktoré tu chýbali. Okrem Ľubice musím spomenúť aj Zuzanu Zimenovú, novú vedúcu oddelenia školstva a Janu Slezákovú, novú riaditeľku Staromestskej knižnice. Obe majú za sebou úspešnú kariéru a oceňované projekty, som hrdá, že teraz pracujú pre Staré Mesto. Posilu získalo aj oddelenie životného prostredia – odborníka Branislava Kundráka.

Je niečo, čo sa vám nepodarilo zrealizovať?

Áno, aj keď nie chybou Starého Mesta. Ide o rozšírenie kapacít ZŠ Dubová o deväť tried, a to nadstavbou budovy, ktorá sa mala začať už tento rok. Máme schválený projekt, stavebné povolenie, vybraného dodávateľa, jednoducho všetko pripravené. Uchádzame sa o európske peniaze prostredníctvom výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, táto výzva však ešte dodnes nebola ukončená, preto stojíme aj my,  bohužiaľ, vyzerá to tak, že aj zmluva s dodávateľom nám vyprší a budeme musieť pristúpiť k novému verejnému obstarávaniu stavebných prác. Mrzí ma to, lebo suma za realizáciu sa určite navýši, keďže v dôsledku pandémie ceny materiálov prudko vzrástli. Už teraz je problém s cenou, ktorú sme vysúťažili.

AKTUALIZÁCIA | Grant na projekt rozšírenia kapacít ZŠ Dubová nadstavbou bol v polovici decembra 2021 schválený vo výške 2 564 858,55 eur. Znamená to, že už na budúci rok začne Staré Mesto s jeho realizáciou. Projekt prinesie nové triedy a zvýši kapacity staromestských škôl o 6 nových kmeňových tried, 3 nové špecializované učebne, ale aj 5 kabinetov pre pedagogických zamestnancov.

Od januára sa mala v Starom Meste spustiť celomestská parkovacia politika v prvej zóne Hlavná stanica – Blumentál. Ako to vyzerá?

Dostať sa od vízie, ktorá ma aj poslaneckú podporu, k samotnej realizácii je náročné. Uvedenie celomestskej parkovacej politiky do života bude trvať ešte dlho, zavádzanie je veľmi rozťahané. Naše, staromestské, rezidenčné parkovanie funguje dobre, no museli sme stopnúť rozširovanie o ďalšie zóny, keďže sme sa spolu s ostatnými mestskými časťami zaviazali magistrátu vstupom do celomestskej parkovacej politiky.

Tento rok sa v niesol v znamení investícií do školstva. Akého spoločného menovateľa bude mať ten budúci?

Budúci rok bude určite viazaný na celoeurópske otázky klimatických zmien a adaptácie mesta na tieto zmeny. Sú to oveľa vážnejšie témy, ako „len“ sadenie stromov, aj keď aj to je, samozrejme, dôležité. Musíme sa zamerať na komplexnejšie riešenia. Napríklad vyriešiť zadržiavanie vody v teréne a jej následné odvedenie na potrebné miesta – ide celkovo o premyslenejšiu distribúciu vody a budovanie kanalizácie na staromestských aj magistrátnych komunikáciách. Ďalšou témou je zriadenie nízkoemisnej zóny v historickom centre, preto realizujeme merania, ktoré majú preukázať jej opodstatnenosť.

Aký dopad má pandémia na fungovanie Starého Mesta?

Každá priorita je prioritou, až keď má finančné krytie. Preto nás mrzí, že nám klesli príjmy do staromestského rozpočtu. Napríklad aj z dôvodu, že podnikateľom v gastrosektore sme poskytli 50-percentnú úľavu na dani z terás. A rovnako aj na daň z nájomného v nehnuteľnostiach v správe Starého Mesta sme znížili na polovicu. Znížené dane platili celý rok, až do decembra 2021, na najbližšom zastupiteľstve 14. decembra by sme mali hlasovať o predĺžení tohto uznesenia.

Starostka Starého Mesta a Zuzana Stanová na otvorení záhrady. FOTO SN – Barbora Jančárová
Starostka Starého Mesta a Zuzana Stanová na otvorení Prüger-Wallnerovej záhrady. FOTO SN – Barbora Jančárová
Knižná búdka Staromestskej knižnice. FOTO SN – Barbora Jančárová
Knižná búdka Staromestskej knižnice v Prüger-Wallnerovej záhrade. FOTO SN – Barbora Jančárová
Záhrada Prüger-Wallnerovcov. Jún 2021. FOTO SN – Barbora Jančárová
Záhrada Prüger-Wallnerovcov. Jún 2021. FOTO SN – Barbora Jančárová
Nová moderná kuchyňa na ZŠ Mudroňova. FOTO - archív SN
Nová moderná kuchyňa na ZŠ Mudroňova. FOTO – archív SN
Kompletne zrekonštruovaná jedáleň ZŠ Jelenia. FOTO - archív SN
Kompletne zrekonštruovaná jedáleň ZŠ Jelenia. FOTO – archív SN
Budova Zariadenia opatrovateľskej služby Seniorcentrum. FOTO SN - Barbora Jančárová
Budova Zariadenia opatrovateľskej služby Seniorcentrum. FOTO SN – Barbora Jančárová
Zariadenie opatrovateľskej služby Seniorcentrum, interiér. FOTO SN - Barbora Jančárová
Zariadenie opatrovateľskej služby Seniorcentrum, interiér. FOTO SN – Barbora Jančárová
Obnovená Medická záhrada. FOTO SN - Barbora Jančárová
Obnovená Medická záhrada. FOTO SN – Barbora Jančárová
Vzácne dreviny v Medickej záhrade. FOTO SN - Barbora Jančárová
Vzácne dreviny v Medickej záhrade. FOTO SN – Barbora Jančárová
Žulová dlažba na Rázusovom nábreží. FOTO SN - Barbora Jančárová
Žulová dlažba na Rázusovom nábreží. FOTO SN – Barbora Jančárová