Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto v obmedzenom režime

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 počas lockdownu, v súlade s aktuálnymi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) bude Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto fungovať od pondelka 13.12.2021 v obmedzenom režime.

Úradné výkony jednotlivých oddelení a referátov budú vybavované výlučne na základe predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej dohody, a aj to len v prípadoch, že vec nie je možné riešiť poštou, e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky.

Občanov si zároveň dovoľujeme informovať, že od pondelka 13.12.2021 nebude možné, aby svoje žiadosti (podnety) vybavovali priamo na jednotlivých oddeleniach, keďže vstup na oddelenia bude povolený len zamestnancom úradu.

Občanom však bude na vybavovanie úradných výkonov od 13.12.2021 k dispozícií pracovisko:

Centrum služieb občanom

Pondelok: 08.00 – 17.00 hod.

Utorok: 08.00 – 15.00 hod.

Streda: 08.00 – 17.00 hod.

Štvrtok: 08.00 – 15.00 hod.

Piatok: 08.00 – 13.30 hod.

Oddelenie inklúzie, sociálnych vecí a kultúry

Vzhľadom na to, že kancelárie oddelenia sa nachádzajú mimo hlavnej budovy úradu (vstup je z dvora budovy miestneho úradu), klienti budú vybavovaní vo zvyčajnom režime – pri dodržaní všetkych protipandemických opatrení.

Pondelok: 08:00 – 12:00 hod a 13:00 – 17:00 hod.

Streda: 08:00 – 12:00 hod a 13:00 – 17:00 hod.

Matričný úrad

Pondelok: 08.00 – 17.00 h (12.00 – 13.00 h prestávka)

Streda: 08.00 – 17.00 h (12.00 – 13.00 h prestávka)

Pracovisko Matričného úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa nachádza na Medenej ul. č. 2 (prízemie).

V zmysle pandemických opatrení bude Matričný úrad na základe telefonickej objednávky prednostne vybavovať len:

  • rodné listy novonarodených detí,
  • úmrtné listy (aktuálne úmrtia).

Kontakty : 02/ 59246 428, 429, 434, 436, 431, 423, mail: matrika@staremesto.sk

Stavebný úrad

Úradné hodiny – len po predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. č. 02/ 59246 248
Pondelok: 08.00 – 17.00 h (12.00 – 13.00 h prestávka)

Streda: 08.00 – 17.00 h (12.00 – 13.00 h prestávka)

Konzultácie: Zrušené až do odvolania.

Pripomíname obyvateľom, že v dňoch 23.12.2021 (štvrtok) a 31.12.2021 (piatok) bude miestny úrad fungovať len do 12.00 hod. Ďakujeme za porozumenie.