ANKETA: Prečo sa nedarí prenajať Jalta bar?

Ani po trinásty raz sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nepodarilo prenajať priestory na Gorkého ulici 15, kde kedysi sídlil legendárny Jalta bar. Spýtali sme sa poslancov Starého Mesta, v čom je podľa nich problém a tiež to, čo by si v tomto lukratívnom priestore vedeli predstaviť oni.

1. V čom je podľa vás problém, prečo sa nedarí tieto v podstate lukratívne priestory prenajať?

2. Mala by sa podľa vás mestská časť opäť pokúsiť tieto priestory prenajať alebo radšej predať?

3. Čo by ste si vedeli v týchto priestoroch vedeli predstaviť vy?

Dana Kleinert a Matej Vagač (Team Vallo pre Staré Mesto) 

1. Otvorená, transparentná súťaž s jasnými pravidlami je základom dobrého spravovania vecí verejných. Úspešnosť každej súťaže tkvie hlavne v tom, že nastaví optimálne podmienky tak, aby bola atraktívna pre záujemcov a prospešná pre samosprávu. Predpokladáme, že problém bude asi v tom, že neboli vhodne nastavené podmienky. V tomto volebnom období boli dve súťaže, v prvom prípade sme boli za to, aby bola udržateľnosť nových projektov podporená ponukou baru, tu sme však nedostali podporu ostatných poslancov. V druhom prípade je možné, že stanovená minimálna cena prenájmu nebola asi optimálne stanovená, lebo teraz, v covidovom čase sú všetci veľmi opatrní. Veľa prevádzok skrachovalo a v týchto neistých časoch sa neoplatí investovať a otvárať nové prevádzky. Súčasná situácia je veľmi ťažká, nedáva žiadne záruky udržateľného biznis modelu do budúcnosti.

2. Napriek všetkému máme za to, že by nebolo dobré na formát súťaže rezignovať. Dôležité je súťaž nanovo dobre nadefinovať reagujúc na súčasné vonkajšie limity trhu a samozrejme aj po obsahovej stránke – Staré Mesto by si malo vedieť povedať, čo, kde a v akých priestoroch preferuje. Veľmi dôležité je aj súťaž naozaj dobre odkomunikovať, aby sa informácia dostala čo najväčšiemu počtu aktívnych ľudí. Nemyslíme si, že by sa mali tieto priestory predať. Takéto rozhodnutie by malo nastať až po dôkladnejšej analýze potrebného a prebytočného majetku samosprávy.

3. Jalta bola barom, je v suteréne a takúto približnú náplň si tam vieme predstaviť. Vieme si tam predstaviť aj iné činnosti, ideálne spojené s kultúrou, medzigeneračnou náplňou a ďalšími integračnými aktivitami. Myslíme si však, že práve dobre nastavená súťaž môže nájsť záujemcu so zaujímavou, novou a najmä funkčnou, Starému Mestu zodpovedajúcou náplňou.

Ľubomír Boháč (Staromestský klub)

1. Prenájom je v súčasnosti nastavený tak, že záujemca musí investovať pomerne veľké finančné prostriedky na to, aby dostal priestor do skolaudovateľného a užívania schopného stavu, čo v dnešnej neistej dobe asi odrádza potenciálnych záujemcov. Mestská časť by mala zainvestovať do priestorov tak, aby boli užívania schopné pre univerzálne využitie. S tým súvisí napríklad dobudovanie vzduchotechniky, sociálnych zariadení, akustické úpravy s cieľom zabrániť prenosu zvuku do vyšších podlaží, rekonštrukcia elektroinštalácie a podobne.  po skolaudovaní ponúknuť priestor znovu v súťaži. Verím, že po oklieštení finančných nákladov na realizačné práce súvisiace so skolaudovaním týchto priestorov, ktoré odrádzali záujemcov bude Jalta bar prenajatý.

2. Mestská časť by nemala tieto priestory predávať, ale pokúsiť sa ich prenajať po zrealizovaní prác popísaných v predchádzajúcom bode.

3. To vyselektuje trh, ale prevádzkovanie priestorov by určite nemalo rušiť vlastníkov bytov situovaných v horných podlažiach domu. Viem si tam predstaviť umeleckú galériu, ale nevylučoval by som ani prevádzku malého divadla alebo kabaretu.

Vladimír Palko (nezaradený)

1. Priestor Jalta baru sa nedarí prenajať, pretože sa nenašlo dostatočné množstvo poslancov, ktorí by prenájom schválilo. Treba sa pýtať jednotlivých zastupiteľov, prečo jednotlivých záujemcov neboli ochotní podporiť.

2. a 3. Z dlhodobého hľadiska vidím prenájom ako najvhodnejšiu formu monetizácie tohto priestoru a nemal by som problém ani s využitím, podľa ktorého nesie svoj názov. Samozrejme, za podmienky dodržiavania platných zákonných noriem a štandardov stanovených mestskou časťou.

Martin Gajdoš (Staromestský nezávislý klub)

1. Problémov môže byť viacero. Napríklad nedostatočné promovanie a aktívny prístup pri prenájme nehnuteľnosti. Tento prístup sme viackrát na komisii majetku kritizovali. Nie každý sleduje staromestskú webovú stránku a jednotlivé výzvy. Určite by bolo dobré osloviť aj profesionálov z realitného sveta ohľadom potenciálneho dopytu a možnosti takýmto spôsobom získania záujemcov do súťaže. Určite však danej situácii nepomáha ani politická situácia a podnikateľská neistota počas pandémie. Štát nemá zvládnutú podporu podnikateľov postihnutých pandémiou, ktorí hlavne vo vybraných službách nemajú kvôli potenciálnym obmedzeniam istotu bezproblémového podnikania. A v neposlednom rade je to stav nehnuteľnosti. V podstate ide o priestor vo veľmi zlom stave a na jeho obnovu je nutná pomerne vysoká suma peňazí. Ako som už spomínal, v neistej dobe preinvestovať vysokú sumu s veľkým rizikom odradí pomerne veľa uchádzačov.

2. Nie som zástanca predaja majetku Staromešťanov, pokiaľ tento môže prinášať pravidelný príjem do rozpočtu mestskej časti. Je jasné, že v tejto dobe je ťažšie prenajať ho, ale to neznamená, že do budúcna to nemôže byť inak. V momentálnej ekonomickej situácii, keď centrálne banky bezbreho tlačia peniaze, narastá inflácia to vidím minimálne ako dobre uložené peniaze v nehnuteľnosti. Samozrejme, že netreba hádzať flintu do žita a stále treba aktívne rozmýšľať nad nájmom.

3. Z môjho pohľadu by to mala byť prevádzka, ktorá vie využiť zaujímavý architektonický potenciál priestoru. Samozrejme, musí spĺňať stavebno-technické požiadavky a účel, na ktorý bol priestor skolaudovaný. V zastupiteľstve sme sa zhodli, aby to však bola prevádzka, ktorá nie je rušivá z pohľadu susedstva – obyvateľov.

Soňa Párnická (Staromestský klub)

1. Problematicky z môjho pohľadu bol už začiatok procesu, keď nehnuteľnosť sprístupnili vtedajšiemu žiadateľovi za neznámych podmienok, aby tam začal rekonštruovať zanedbaný priestor. Ale k vašej otázke, myslím, že má na to vplyv celková pandemická situácia a z toho vyplývajúce problémy s podnikaním. Možno ešte treba inak nastaviť alebo upraviť podmienky súťaže.

2. Ja si myslím, že určite prenajať, lebo Staré Mesto už nemá veľa vlastných nehnuteľnosti, keďže ich v minulosti predchádzajúce vedenie popredávalo. Na rozdiel od iných miest, pre ktoré je to trvalý príjem do rozpočtu.

3. Nemám nejakú konkrétnu predstavu ale určite niečo kultúrne a útulné, kde by sa ľudia dobre cítili.