Šulekova Bratislava

Šulekova je ako zo škatuľky, vynovená a bez výmoľov

Pokračujeme v opravách ciest v správe Starého Mesta a robíme to kvalitne a hospodárne. V spolupráci so spoločnosťou SPP – distribúcia sme po rekonštrukcii plynárenskej infraštruktúry kompletne opravili asfaltovú vozovku na Šulekovej ulici, vrátane horného slepého úseku tejto miestnej komunikácie.