Staré Mesto hľadá miesta na výsadbu nových stromov

Nové stromy v záhrade a zabezpečenie odbornej starostlivosti na dobu trochu rokov – to všetko na náklady realizátora. To je podstata projektu Môj strom v Starom Meste, ktorý 15. novembra spustilo bratislavské Staré Mesto. Jeho cieľom je vyriešiť akútny problém s nedostatkom pozemkov na realizáciu náhradnej výsadby.

V rámci inštitútu náhradnej výsadby ukladá orgán ochrany prírody a krajiny – v našom prípade mestská časť – žiadateľovi o výrub v súhlase aj povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu na náklady žiadateľa,“ vysvetlil Branislav Kundrák, vedúci staromestského oddelenia preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody. Mestská časť je zároveň povinná viesť evidenciu o pozemkoch vhodných na náhradnú výsadbu. „Pravdou však je, že Staré Mesto reálne takéto pozemky nemá k dispozícii,“ priznáva Kundrák.

Pozemky vhodné na realizáciu náhradnej výsadby chce preto mestská časť nájsť v súkromných záhradách či vnútroblokoch. Budúcich majiteľov nových stromov sa chystá osloviť prostredníctvom výzvy. „Stačí udeliť súhlas so zaradením pozemku do evidencie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu a súhlas s výsadbou a starostlivosťou o dreviny a potom už len čakať, kým budeme záujemcu kontaktovať,“ upresnil B. Kundrák.

Záujemcom, ktorí poskytnú priestor na výsadbu pri svojom dome, následne Staré Mesto vysadí dreviny podľa ich vlastného výberu s ohľadom na ekologické a priestorové možnosti pozemku, a zároveň zabezpečí starostlivosť o tieto dreviny po dobu troch rokov.

Tento projekt považujem za inovatívny spôsob ako získať v Starom Meste novú zeleň, urobiť obyvateľom radosť novým stromom a zároveň ich nenásilne zapojiť do zveľaďovania verejného priestoru v rámci spoločenskej zodpovednosti,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Môj strom v Starom Meste | Máte radi stromy a kry? Chceli by ste sa podieľať na skvalitnení životného prostredia vo svojej mestskej časti? Vlastníte alebo spoluvlastníte v Starom Meste pozemok vhodný na výsadbu drevín? Ak ste na všetky otázky odpovedali ÁNO, využite možnosť zaradiť svoj pozemok do evidencie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu. Mestská časť vám výsadbu zabezpečí, vrátane trojročnej starostlivosti. Stačí, ak udelíte súhlas so zaradením vášho pozemku do evidencie, súhlas s výsadbou dreviny na vašom pozemku vrátane starostlivosti o vysadené stromy alebo kry. Bližšie informácie nájdete na oficiálnej stránke staremesto.sk.