Staré Mesto rokuje o nových priestoroch pre školu

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto intenzívne rokuje s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania (ECAV) o možnosti prenájmu ich budovy na Palisádach, kde aktuálne sídli Deutsche Schule. Z objektu by sa mohlo stať elokované pracovisko niektorej zo základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta.

Starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová chce tento návrh predložiť už na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré bude 14. decembra 2021.

„Dúfam, že poslanci tento návrh podporia. O umiestnenie v staromestských základných a materských školách je veľký záujem, ktorý ešte zvýšil developerský boom a pribúdanie nových štvrtí v mestskej časti. Verím, že takýto prenájom by nám významne pomohol v riešení problému nedostatku miest v našich školách,“ vysvetlila starostka.

Staré Mesto je zriaďovateľom siedmich základných a osemnástich materských škôl. Počet žiakov v základných školách každoročne narastá, napríklad v školskom roku základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti prijali 3 203 žiakov, čo je o 140 žiakov viac než v predchádzajúcom období. Predpokladáme, že v školskom roku 2022/2023 bude potrebné otvoriť minimálne o 5 tried viac.

„V súčasnosti Staré Mesto rieši nedostatok tried napríklad prerobením menej využívaných priestorov, alebo priestorov, ktoré sa využívajú na iný účel,“ upresnila Z. Aufrichtová.

Budova na Palisádach je vo veľmi dobrom technickom stave s kapacitou 23 tried a ďalšími dodatočnými priestormi. Má aj vlastné ihrisko a školský dvor.