Bezplatná právna poradňa má sa sebou polrok fungovania

Od júna 2021 funguje v priestoroch Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto bezplatná právna poradňa. Raz mesačne sa právnym problémom obyvateľov venujú skúsení advokáti.

Od leta poskytla právna kancelária poradenstvo v rámci šiestich pro bono poradní. „Prvá mala, samozrejme, slabšiu účasť, avšak potom sme už mali plno, v priemere je to päť ľudí na jednu poradňu,“ hovorí advokát Lukáš Bielovič a dodáva, že vyhradený čas je vždy efektívne využitý.

Najčastejšie problémy ľudí?

Najviac prípadov sa podľa očakávania týka majetkovo-právnych vzťahov, vysporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. V priebehu prvého polroka v nej advokáti riešili aj problémové susedské vzťahy či napríklad problémy so správcami domov. Spomeňme napríklad prípad vlastníka bytu, ktorému advokáti poradili pri neoprávnenom nároku správcu bytového domu na úhradu poplatku do fondu údržby a opráv, alebo prípad spoluvlastníka nehnuteľnosti, ktorého informovali o právnych možnostiach zdanlivo neriešiteľnej situácie. „Stáva sa, že občania prídu so zložitejšími spormi, ktoré sa ťahajú niekoľko rokov a ich posúdenie si vyžaduje viac ako len jedno krátke posedenie. Aj v takýchto prípadoch sa však snažíme byť nápomocní a poradiť aspoň ohľadne ďalšieho postupu vo veci, prípadne neodkladného úkonu,“ uzatvára advokát Lukáš Bielovič. 

Nielen pre seniorov

Keď sme poradňu 16. júna tohto roku spúšťali, predpokladali sme, že bude slúžiť najmä obyvateľom seniorského veku. Sme mestskou časťou s vysokým percentom starších obyvateľov a vieme, že práve táto skupina je ohrozená aktivitami podvodníkov a šmejdov. Chceme ľuďom, ktorí si nevedia s problémom poradiť, bezplatne a odborne pomôcť,“ hovorí starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová. „Bezplatná právna poradňa však, samozrejme, nie je určená na pomoc výhradne seniorom. Právnici ochotne poradia každému,“ dopĺňa starostka.

Kam a kedy ísť, ak sa potrebujete poradiť

Bezplatná právna poradňa je otvorená vždy prvú stredu v mesiaci od 13.00 do 16.00 hod. v miestnosti č. 10 na prízemí miestneho úradu na Vajanského nábreží 3. Obyvatelia sa môžu prísť poradiť v majetkovo-právnych záležitostiach, v otázkach právnych vzťahov medzi vlastníkom bytu a správcom bytových domov, resp. spoločenstva vlastníkov. (mak)

Bezplatná právna poradňa je realizovaná v rámci verejnoprospešných aktivít staromestského neinvestičného Fondu architekta Weinwurma. 

Titulná foto: pixabay.com