Preskúmajte premeny Starého Mesta v priebehu desaťročí

Do geografického informačného systému GISPLAN, ktorý nájdete na našom webe, sme pridali novú mapovú vrstvu Porovnanie historických ortofotosnímok. Verejnosť si tu môže prezrieť a porovnať zmeny v Starom Meste, tak ako sú zaznamenané na mapách z rôznych rokov.

V novej vrstve Porovnanie historických ortofotosnímok môže užívateľ porovnávať dve ortofotomapy Starého Mesta v dvoch rôznych obdobiach. Zaujíma vás napríklad, čo stálo na konkrétnej parcele v 40. rokoch minulého storočia? Zistíte to porovnaním dvoch snímok, ktoré môžete pri práci ľubovoľne zväčšovať, zmenšovať, posúvať. Nástroj vám pomôže vypátrať, v akom období bola približne zbúraná alebo postavená budova, koľko stromov rástlo na konkrétnom území v minulosti a dnes a pod.

Ortofotomapy. Ide o fotografie územia, jedna alebo viaceré ortofotosnímky spojené do jedného celku, ktoré sú doplnené ďalšími bežnými mapovými nástrojmi: mierkou, vybranými mapovými značkami, hektometrovou sieťou, rámom mapy, popisom mapy atď.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto aktuálne vlastní licencie na tieto ortofotomapy:
 • z roku 1949 (rozlíšenie 50cm /pixel)
 • z roku 1963 (rozlíšenie 50cm /pixel)
 • z roku 1969 (rozlíšenie 50cm /pixel)
 • z roku 1985 (rozlíšenie 50cm /pixel)
 • z roku 1993 (rozlíšenie 20cm /pixel); september 1993
 • z roku 1999 (rozlíšenie 20cm /pixel); jun 1999
 • z roku 2004 (rozlíšenie 25 cm /pixel); jun 2004
 • z roku 2007 (rozlíšenie 10 cm /pixel); maj 2007
 • z roku 2010 (rozlíšenie 10 cm / pixel); april 2010
 • z roku 2011 (rozlíšenie 20 cm / pixel); august 2011
 • z roku 2013 (rozlíšenie 10 cm / pixel); maj 2013
 • z roku 2014 (rozlíšenie 20 cm / pixel); jun 2014
 • z roku 2016 (rozlíšenie 10 cm / pixel, bezvegetačné obdobie – apríl 2016)
 • z roku 2017 (rozlíšenie 20 cm / pixel, vegetačné obdobie – august 2017)
 • z roku 2018 (rozlíšenie 20 cm / pixel, vegetačné obdobie – máj 2018)
 • z roku 2019 (rozlíšenie 10 cm / pixel, bezvegetačné obdobie – apríl 2019)
 • z roku 2020 (rozlíšenie 20 cm / pixel, vegetačné obdobie – august 2020)
 • z roku 2021 (rozlíšenie 5 cm / pixel, bezvegetačné obdobie – február 2021)*
 • časť historického územia z roku 2021 (rozlíšenie 2,5 cm / pixel, vegetačné obdobie – 20. 8. 2021)
 • časť historického územia z roku 2021 (rozlíšenie 2,5 cm / pixel, vegetačné obdobie – 25. 9. 2021)

* aktuálna ortofotomapa z roku 2021 v 5 cm rozlíšení pribudne v GISPLANE v najbližších dňoch