SÚŤAŽ: Nájdite 7 najkrajších stromov v Starom Meste

Staré Mesto chce prostredníctvom náučnej hry predstaviť zaujímavé stromy v mestskej časti.

Mojich 7 stromov v Starom Meste. Taký je názov náučnej hry, ktorú Staré Mesto pripravilo pre obyvateľov, ale aj návštevníkov hlavného mesta bez rozdielu veku pri príležitosti tohtoročného Dňa stromov. Myšlienka osláv Deň stromov vznikla už v 19. storočí, pričom dátum sa líši v závislosti od klimatických podmienok, ktoré určujú čas vhodný na začatie vysádzania stromov. V krajinách strednej Európy tento deň pripadá na 20. októbra.

„Staré Mesto je plné krásnych stromov. V záhradách, v parkoch, na cintorínoch, v alejách ponúkajú v lete príjemný tieň a pohladenie pre dušu v ktoromkoľvek ročnom období. Z týchto tisícok staromestských stromov sme vybrali sedem, ktoré by sme vám chceli predstaviť – sedem stromov ako sedem divov Starého Mesta,“ priblížila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Sedem stromov, ktoré sú súčasťou pátracej hry, nájdu účastníci na najrozličnejších miestach Starého Mesta – v Medickej záhrade, v Slubekovej záhrade, pri Základnej škole M. Hodžu na Podjavorinskej ulici, v parčíku na Škarniclovej, no a jeden z najkrajších stromov, naozaj majestátny  buk lesný, aj na evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne.

Stromy sú označené tabuľkami so základnými informáciami o drevine a tiež zaujímavosťou, ktorá sa s nimi spája. Úlohou hráčov je postupne objaviť všetky vybrané stromy a odpovedať na sedem otázok. „Odpovede na ne nájdu na tabuľkách pri stromoch,“ vysvetlila Z. Aufrichtová. Pri každom strome je aj mapka, ktorá ukazuje, kde sa nachádzajú zvyšné dreviny. „Verím, že sa do hry zapoja nielen rodičia so svojimi deťmi, ale aj dospelí milovníci stromov. Je to príjemná prechádza po zákutiach mestskej časti,“ doplnila starostka.

Po nájdení všetkých siedmich stromov nám správne odpovede pošlite do 10. novembra na adresu tlacove@staremesto.sk. Potešíme sa, ak priložíte aj fotografiu pri niektorom zo „súťažných“ stromov. Sedem vyžrebovaných účastníkov odmeníme zaujímavými knihami.

Cieľom hry je ukázať, že Staré Mesto si zeleň váži. Dôkazom je aj to, že týchto sedem stromov je našich sedem adeptov na zaradenie do slovenského zoznamu chránených stromov,“ prezradila Z. Aufrichtová.

Otázky

Otázka 1: Prečo sa v nemčine nazýva buk lesný Rotbuche?

Otázka 2: Akú farbu nadobúdajú na jeseň listy duba letného?

Otázka 3: Ako sa nazýva jedovatá látka, ktorú obsahujú plody buka lesného, bukvice?

Otázka 4: Aké účinky sa pripisujú výťažkom z plodov orecha čierneho, ich škrupín a listov stromu?

Otázka 5: Ktoré zvieratá obľubujú ako krmivo listy jaseňa štíhleho?

Otázka 6: Púčiky topoľa čierneho obsahujú liečivé látky. V akej forme sa užívajú?

Otázka 7: Kto si rád pochutná na plodoch buka lesného, bukviciach?

Sedem stromov na mape Starého Mesta