Nepríjemný problém – diviaky v obývaných lokalitách

V Starom Meste sa množia prípady výskytu diviačej zveri v obývaných lokalitách, mestská časť intenzívne hľadá vhodné riešenie.

V posledných týždňoch sa množia upozornenia obyvateľov Starého Mesta, najmä z lokality ohraničenej ulicami Tichá a Svetlá, na vysoký výskyt diviačej zveri v blízkosti ľudských obydlí. Staré Mesto intenzívne hľadá spôsob, ako túto situáciu riešiť. 

Magistrát hlavného mesta nám odporučil predovšetkým upozorniť obyvateľov dotknutých lokalít, aby

1/ dodržiavali zvýšenú opatrnosť pri pohybe vonku,

2/ zvyšky potravy vyhadzovali do vonkajších smetných nádob len dobre uzavreté vo vreciach,

3/ pri prechádzkach držali psa na vôdzke.

Chorú či uhynutú zver je potrebné nahlásiť na linku mestskej polície 159, na mestskú políciu sa môžete obrátiť aj keď stretnete diviačiu zver v meste. Ak sa situácia v najbližších dňoch neupokojí, mestská časť je pripravená podať na Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, žiadosť o mimoriadny lov diviačej zveri v zmysle § 56, ods. 7, zákona NR SR č.274/2009 Z. z. Pripomíname, že požiadať o mimoriadny lov diviačej zveri na nepoľovných pozemkoch môžu na Okresnom úrade aj vlastníci dotknutých pozemkov.

O všetkých krokoch Starého Mesta pri riešení výskytu diviačej zveri v blízkosti obývaného územia mestskej časti budeme obyvateľov včas informovať prostredníctvom oficiálnej stránky staremesto.sk, bezplatnej mobilnej aplikácie SOM Staré Mesto a v Staromestských novinách (printových aj online).

FOTO SN – archív