Zbavte sa veľkorozmerného odpadu z domácnosti

Staré Mesto organizuje jesenný zber veľkorozmerného odpadu z domácností. Kontajnery budú postupne pristavené na rôznych miestach od 4. októbra do 4. novembra 2021.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto začne od 4. októbra s umiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad z domácností. Kontajnery budú postupne umiestnené na viac ako štyridsiatich rozličných uliciach Starého Mesta, na stanovisku ostanú 24 hodín. Zber veľkorozmerného odpadu organizuje mestská časť dvakrát ročne.

Kontajnery sú určené na starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a podobne. Naopak – nepatria do nich staré pneumatiky, elektrické spotrebiče, stavebný odpad či odpad s obsahom škodlivých látok. Na tieto druhy odpadu organizuje Staré Mesto špecializované zbery.

Vzhľadom na kapacitu kontajnerov mestská časť odporúča, aby obyvatelia ukladali odpad podľa možnosti hneď ráno „Snažili sme sa vyjsť v ústrety čo najväčšiemu počtu obyvateľov, chápeme, že nie každý má možnosť odviezť napríklad starý nábytok do zberného dvora,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Pri umiestňovaní kontajnerov musí brať mestská časť do úvahy nielen dostupnosť pre obyvateľov, ale aj pre nákladné autá, ktoré kontajnery odvážajú. Staré Mesto je mestskou časťou, ktorá obyvateľom ponúka najväčší počet kontajnerov zo všetkých mestských častí.

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov

4.10.2021

Radvanská-Medzierka

Moskovská 18

Železničiarska-Žabotova

Vajanského nábrežie 11

6.10.2021

Alžbetínska-Dobrovičova

Krížna-Záhradnícka vnútroblok (34-38)

Nad lomom-Buková

Kubániho-Čerešňová

11.10.2021

Továrenská 8

Beskydská 2

Partizánska-Lichardova

Palárikova 4-6

13.10.2021

Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

Tvarožkova-Smetanova

Grösslingova 21-23

Blumentálska-Wilsonova

18.10.2021

Krížna-Záhradnícka vnútroblok (24-28)

Mudroňova-Broskyňová

Lazaretská-Cintorínska

Havlíčkova-Prokopa Veľkého

20.10.2021

Mozartova 10-16

Bohúňova-Gaštanová

Justičná-Karadžičova

Záhrebská-Tabaková

25.10.2021

Kysucká-K železnej studienke

Vetvová-Jančova

Dunajská 62

Urbánkova 5

27.10.2021

Martinengova 1-Drotárska cesta

Západný rad-Gaštanová

Strakova

Šulekova 19

2.11.2021

Súbežná-Matúšova

Vysoká-Obchodná (reštaurácia Panda)

Belopotockého-Björnsonova

Gorazdova-Langsfeldova

4.11.2021

Révová-Na kopci

Svetlá-Tichá

Drotárska cesta-Na Hrebienku

Sokolská 3