Rodičia školákov budú za obedy platiť o 8 eur menej

Staré Mesto znížilo mesačný poplatok za réžiu v školských jedálňach vo svojich základných školách z 20 na 12 eur. Výsledná cena za školské obedy teda klesne až o osem eur. Mestská časť chce takto pomôcť rodičom, ktorých sa týka zrušenie tzv. obedov zadarmo. Návrh schválili poslanci na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Mestská časť tak reaguje na zrušenie tzv. obedov zadarmo, zmena bude platná už od októbra 2021.

Vláda zrušila plošné „obedy zadarmo“ s účinnosťou od 1. augusta 2021. Príspevok na stravu v školských jedálňach je teraz poskytovaný už iba rodinám vo veľmi zlej sociálnej a finančnej situácii. „Uvedomujeme si, že pre významne väčšiu časť rodičov to však znamená neprimerane vysokú finančnú záťaž. Na základe viacerých podnetov od rodičov sme preto prehodnotili výšku sumy a navrhujeme jej zníženie o 40 percent,“ vysvetlila rozhodnutie starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Poplatok na réžiu školských jedální pokrýva náklady na nákup tanierov, príborov, hrncov, pohárov, teda základné vybavenia. Jeho výšku upravuje všeobecne záväzné nariadenie.

V roku 2019 – po zavedení tzv. obedov zadarmo, kedy výdavky na školskú stravu dotoval štát – bol na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta príspevok na réžiu zvýšený z 50 centov na 1 euro. Dôvodom bol najmä predpokladaný nárast stravníkov. Zvýšenie poplatku pokrylo nárazové zvýšenie nákladov školských jedální pri zabezpečovaní stravy pre väčší počet detí. Finančnú situáciu v školských jedálňach sa týmto rozhodnutím podarilo stabilizovať.

FOTO TASR