Staromestská hliadka čistí malý Dunaj

Staromestská hliadka pomohla vyčistiť Malý Dunaj

Do septembrového Veľkého čistenia Malého Dunaja sa zapojila aj naša Staromestská hliadka.

Staromestská hliadka sa zapojila do jesenného veľkého upratovania Malého Dunaja a jeho nábrežia. Vyše päťdesiatkilometrový úsek od vodného mlyna v Jelke po Topoľníky čistilo stosedemnásť dobrovoľníkov, dokopy sa im podarilo uľahčiť Malému Dunaju od 20 kubíkov odpadu. Staromestská hliadka pomáhala na najviac znečistenom úseku Jahodná – Trstice. Podujatie, ktoré sa konalo už po tretí raz, zorganizovali naši priatelia z Klubu Malý Dunaj o. z.

Staromestskú hliadku tvorí manželský pár, obidvaja sú už niekoľko rokov zamestnancami miestneho úradu.
Staromestskú hliadku tvorí manželský pár, obidvaja sú už niekoľko rokov zamestnancami miestneho úradu.
FOTO – archív SN
Staromestská hliadka pomáhala na najviac znečistenom úseku Jahodná – Trstice. FOTO - archív SN
Staromestská hliadka pomáhala na najviac znečistenom úseku Jahodná – Trstice. FOTO – archív SN
Nazbierali šesť veľkých vriec odpadu. FOTO - archív SN
Nazbierali šesť veľkých vriec odpadu. FOTO – archív SN
Staromestskú hliadku tvorí manželskí pár, obidvaja sú dlhoročnými zamestnancami miestneho úradu. FOTO SN - Barbora Jančárová
Staromestskú hliadku tvorí manželskí pár, obidvaja sú dlhoročnými zamestnancami miestneho úradu.
FOTO SN – Barbora Jančárová

Staromestská hliadka zásahová jednotka založená na jar v roku 2019. Jej úlohou je dať operatívne a rýchlo do poriadku menšie následky veterných smrští, neporiadok na verejných priestranstvách, preplnené koše alebo napríklad smetie na trávniku. Konajú na základe vlastnej všímavosti alebo na základe podnetu občanov. Staromestskú hliadku tvorí manželský pár, obidvaja sú už niekoľko rokov zamestnancami miestneho úradu. Spoznáte ich podľa zeleného pracovného oblečenia s nápisom Staromestská hliadka. Keď ich stretnete, nahláste im neporiadok vo vašom okolí. Svoje podnety môžete smerovať aj na mailovú adresu tlacove@staremesto.sk.