Tehlovočervený kostol s výraznou vežou na Legionárskej

Na hranici Starého a Nového Mesta stojí ukrytá za urastenými stromami netradičná stavba. Evanjelický Nový kostol postavili takmer pred deväťdesiatimi rokmi.

O evanjelickom Novom kostole na Legionárskej ulici koluje legenda, že ho architekt naplánoval tak, aby z veže bolo vidieť na Kostol Nanebovzatia Panny Márie, známy ako Blumentálsky. Nie je to pravda. V skutočnosti mal totiž Nový kostol stáť celkom inde a pľac na Legionárskej získali bratislavskí evanjelici na poslednú chvíľu, dokonca až po tom, ako na pôvodnom mieste posvätili základný kameň.

Sokel ako Štefánikova mohyla

Zaujímavú stavbu pokrytú červenými kabrincami s excentricky umiestnenou vežou dnes od Legionárskej takmer nevidno, keďže od cesty ju zakrývajú urastené stromy v priľahlom parku. Na jednej strane to poskytuje príjemné súkromie, na druhej strane je škoda, že neznalý návštevník – aj Bratislavčan – objaví tento architektonický skvost iba náhodou.

Naozaj sa oplatí vybrať sa k nemu aj pešo a poobzerať si ho zblízka. Červený vršok hrdo sedí na svetlom sokli z travertínu. Z toho istého, z ktorého je postavená aj Štefánikova mohyla na Bradle. Interiér kostola je strohý, v súlade s evanjelickou vierou, no príjemný. Dominuje mu kazateľnicový oltár. Obklady a zariadenie sú zo žltkasto-okrového travertínu, tzv. levického zlatého ónyxu. Travertínové bloky majú hore kríž s reliéfom Poslednej večere od Leonarda da Vinciho.

Svetlo privádzajú dovnútra obrovské okná. Veľké okno na prednej fasáde, typický prvok Harmincových stavieb, malo byť pôvodne ozdobené vitrážou. Pre nedostatok financií – kostol stavali v čase hospodárskej krízy – sa zámer neuskutočnil. Až dodatočne pribudli vitráže od Vlada Droppu zobrazujúce starozmluvných prorokov, evanjelistov a apoštolov.

Komunisti boli proti

Funkcionalistický kostol navrhol rodák zo slovenskej enklávy v srbskej Báčskej župe. V čase, keď evanjelický cirkevný zbor vyhlásil súťaž na nový kostol, mal už šesťdesiat rokov a bola to jeho prvá funkcionalistická stavba – dovtedy sa prikláňal k historizmu.

Mimochodom, projekt pripravoval pre celkom inú lokalitu. V roku 1928 sa totiž evanjelickému cirkevnému zboru podarilo od mesta získať za výhodnú cenu pozemok na Tehelnom poli. Ako píše historik a archivár Martin Miti Kováč, „mestské zastupiteľstvo odhlasovalo pre slovenský evanjelický zbor zhruba 1000 štvorcových metrov na nároží Vajnorskej a Škultétyho za kúpnu cenu 5 Kčs. Jediný kto nehlasoval za, boli komunisti…“

Zámena kvôli bytovke

V júni 1930, v rámci osláv 400. výročia Augsburského vyznania, poklepali a posvätili základný kameň, no ešte ani v novembri sa nič nedialo. Na mieste, kde mal stáť nový kostol, sa totiž nachádzala bytovka, v ktorej bývalo trinásť rodín. Mesto sľúbilo, že ich presťahuje do novostavieb na Miletičovej, ale svoj záväzok nesplnilo.

Napokon z radnice vyšiel návrh vymeniť dotyčný pozemok za pozemok na Legionárskej ulici. Bol síce menší, ale mal výhodnejšiu polohu a bol tu menší ruch. Okrem toho sa rátalo s odstránením pivovaru v susedstve a mesto plánovalo vytvoriť pred kostolom nový park.

200-tisíc tehál

Stavať sa začalo 5. septembra 1932. Stavba prebiehala pod starostlivým drobnohľadom zborových funkcionárov. Používal sa len taký materiál, ktorý stavbyvedúci a inšpekčný orgán cirkvi uznal za vhodný. Stavebná spoločnosť – verejnú súťaž vyhrala spomedzi jedenástich prihlásených firma Hlavaj, Palkovič, Uličný – zamestnávala priemerne šesťdesiat až sedemdesiat ľudí, evanjelikov.

Travertín, ktorý sa používal, pochádza zo Spišských Vlachov, bolo ho treba štrnásť vagónov. Okrem toho sa spotrebovalo asi 200-tisíc tehál, 285-tisíc kilogramov cementu a 65-tisíc kusov kabrincov. Na lešenie a šalovanie sa použilo desať vagónov dreva.

Nový kostol konečne vysvätili 19. novembra 1933, v roku 2018 oslávil 85. výročie a pri tejto príležitosti prebehla rekonštrukcia – opravili sa opadané kabrince, vypieskovala kamenná časť fasády. Boli vymenené okná, úpravy sa robili aj v interiéri.

Nedávno vyrástol v susedstve kostola, na mieste bývalého pivovaru Stein, obytno-administratívny komplex Stein 2. Jeho architekt Ivan Kubin zrealizoval aj citlivé prepojenie Kmeťovho námestia s Novým kostolom. Tak, ako to plánoval Harminc pred vyše osemdesiatimi rokmi. Cirkevný zbor má však s priestorom v okolí kostola aj ďalšie ambiciózne plány.

Viac sa dozviete v rozhovore so zástupcom zborového dozorcu Cirkevného zboru ECAV Martinom Kováčom.

FOTO SN – Barbora Jančárová

S OKOLÍM KOSTOLA MÁME VEĽKÉ PLÁNY

Zóna Blumentálska – Kmeťovo námestie – Bernolákova prešla v posledných rokoch významnými zmenami. Vyrástol tu komplex Stein 2, Kmeťovo námestie i časť Blumentálskej ulice prešli revitalizáciou. Svojou troškou chce prispieť aj Cirkevný zbor ECAV. Evanjelický Nový kostol chce ešte viac prepojiť s námestím, vybudovať tu park i malú vodnú plochu. O plánoch sme sa zhovárali so zástupcom zborového dozorcu Cirkevného zboru ECAV Martinom Kováčom.

Prečo ste sa rozhodli zmeniť okolie kostola práve teraz? Alebo ide o dlhodobejší zámer, ktorý z nejakých príčin teraz nadobudol reálne kontúry?

Ak je architektúra určitým vyjadrením kultúry národa, verejné priestranstvá sú vyjadrením stavu a hodnôt komunity, obce či mesta. Takto môžeme chápať aj náš zámer zveľadiť priestor a plochy okolo nášho evanjelického kostola. Považujeme to za veľmi dôležité. Celé desaťročia bol náš kostol prikrčený pri pivovare. Z Legionárskej ulice si ho ťažko všimnete, je zakrytý, nie vhodnými, rýchlorastúcimi stromami. Hlavný vstup do kostola je z opačnej strany, od Bernolákovej ulice. To bol však aj pôvodný zámer architekta kostola, ktorým bol M. M. Harminc. Rátal totiž s tým, že nástup a verejné priestranstvo bude dotvorené v smere ku Blumentálu. V dnešnej mierke smerom ku Kmeťovmu námestiu.

Pozemky v okolí kostola vlastní hlavné mesto. Už roky navrhujete zámenu. Ako s&to úvisí s revitalizáciou verejných priestranstiev v okolí kostola?

Dnes, keď už pivovar na mieste pripomína len obnovená budova Spilky, verejnému priestranstvu medzi naším kostolom a Kmeťovým námestím na dokončenie revitalizácie veľmi prospeje, ak hlavné mesto podporí náš návrh na vzájomnú zámenu niektorých pozemkov. Hneď na začiatku Račianskej ulice, od Račianskeho mýta začínajúc totiž má náš cirkevný zbor pozemky, ktoré ponúka hlavnému mestu. Je to viac ako jeden hektár územia. Susedná mestská časť, Bratislava-Nové Mesto, rada zastreší revitalizáciu tohto verejného priestranstva. Naopak v rámci zámeny požadujeme od hlavného mesta pozemok, ktorý je v bezprostrednom okolí nášho kostola na Legionárskej ulici, ale aj v okolí kostola partnerského cirkevného zboru v Dúbravke. Všetky tieto plochy zostanú verejné dostupné a budú revitalizované. Usporiada sa tak aj správa a údržba týchto plôch. Túto zámenu pozemkov sme mestu navrhli už pred šestnástimi rokmi. Pred šiestimi rokmi sme náš zámer oprášili a v detailoch spresnili. Momentálne prebieha na magistráte technická príprava materiálu na prerokovanie v orgánoch hlavného mesta.

Čo všetko by ste chceli v rámci zmien v okolí kostola zrealizovať?

V roku 2013 sme začali s opravami kostola. Boli vymenené okná a opravená časť fasády, v posledných dvoch rokoch sme opravili drevené lavice, časť veže kostola. To čo nás ešte čaká, je výmena elektroinštalácie a osvetlenia, maľovanie interiéru a oprava podlahy. V exteriérovej časti potrebujeme nanovo preriešiť obklad veže a priečelia kostola, pretože odpadáva. Zmeny však pripravujeme aj v okolí kostola, kde by sme chceli pristúpiť k výmene terajších rýchlorastúcich a zdravotne poškodených stromov (brestovec západný) v predzáhradkách kostola za vhodnejšie. Predbežne uvažujeme o okrasných hruškách so stĺpovitou korunou. Chceli by sme konečne upraviť plochu pred vstupom do kostola.

A čo prepojenie s Kmeťovým námestím?

Plánom je dokončiť promenádu, ktorá prepojí Kmeťovo námestie, nový park pri komplexe Stein2 až s predpolím kostola, s rovnakou dlažbou a šírkou. Pred kostolom by sme radi vymenili aj trávnik, ale založili ho o čosi nižšie, aby sme posilnili bezbariérovosť susediacich plôch. Doplníme pred kostol aj dva dominantné stromy, solitéry. Naším zámerom je tiež vyhotoviť bezbariérovú rampu k bočnému vchodu kostola a tiež doplniť do týchto priestorov v okolí kostola nejaké lavičky a obnoviť osvetlenie. Chceme uplatniť aj prvky zelenej infraštruktúry, preto uvažujeme aj o vsakovaní dažďovej vody zo strechy kostola a susedného zborového domu alebo ich čiastočnej akumulácii a využití.

Budova kostola je pomerne skrytá. Pomôže vám tento projekt zviditeľniť ju?

Navrhované úpravy umožnia vyniknúť architektúre, ale aj ozdravia zeleň, posilnia tiež bezbariérovosť v území a pešie priečne a diagonálne vzájomné prepojenia Bernolákovej a Legionárskej ulice, cez upravené verejné priestranstvá a nový park pri komplexe Stein2. Priestor bude komfortný aj pre cyklistov, či rodiny s deťmi. Okolie kostola by malo skôr charakter pešej zóny. Dopravnej komisii navrhneme doplnenie prechodu pre chodcov v polovici Legionárskej ulici pri našom kostole, pretože na oba konce ulice je to peši ďaleko.

Čo si od zviditeľnenia stavby sľubujete?

Jednoznačne vznikne kvalitný verejný priestor, tiež sa stabilizuje režim správy jednotlivých plôch v okolí kostola. Napriek tomu, že plochy okolo kostola patria hlavnému mestu, tak starostlivosť o tieto plochy desaťročia spočívala na našich pleciach. Ale to je aj podstata nášho návrhu na zámenu pozemkov. Architektonický a urbanistický zámer verejného priestoru architekta M. M. Harminca medzi kostolom a Kmeťovým námestím sa tak po viac ako 85 rokoch postupne premieňa na skutočnosť. Vo vhodnom prostredí sa cíti človek bezpečne a dobre. V takomto prostredí chceme ďalej pôsobiť. Naše aktivity a poslanie sú určené všetkým vekovým kategóriám.

Zapojíte sa otvorením priestoru do aktivít zóny Kmeťovo námestie – Blumentálska?

Už sa zapájame. Okolité ulice a priestranstvá dobre poznáme a aktívne využívame, keď organizujeme aktivity pre deti a mládež, napríklad v rámci denných táborov. Zapájame sa aj do dobrovoľníckych aktivít v okolí. Jesenného Kmeťovania sa zúčastňujeme od jeho prvého ročníka – a veľmi radi. V septembri sme uskutočnili po bohoslužbách spoznávaciu akciu Dobrí susedia. Občerstvenie, ktoré máme zvyčajne po kostole, bolo obohatené o grilovanie s pozvaním nových susedov z komplexu Stein2. Bolo to veľmi milé, dali sme na tých pár hodín zopár stolov a stoličiek priamo na uličku medzi kostol a náš zborový dom a vzájomná komunikácia, rozhovory a stretnutia boli o poznanie inšpiratívnejšie. Kto mal záujem, mohol navštíviť aj vežu kostola z ktorej je úžasný výhľad na okolie. Prišla aj pani starostka Zuzana Aufrichtová, čomu sme sa veľmi tešili. Naša snaha o revitalizáciu verejných priestranstiev je jednoznačne spojená s komunitnou spoluprácou a dobrými vzťahmi so susedmi a v rámci celého okolia.

Kedy začnete realizovať svoj zámer, ak sa zámena pozemkov schváli?

V prípade, že bude odsúhlasená zámena pozemkov, nebudeme nič odkladať, hneď po spracovaní potrebnej projektovej dokumentácie a vybavení potrebných súhlasov chceme pristúpiť k realizácii zámerov. Realizáciu prác predpokladáme v horizonte jedného až dvoch rokov. Sme presvedčení o tom, že navrhujeme a presadzujeme správnu vec. Pomôže sa verejným priestranstvám na takmer dvoch hektároch územia v meste, v troch mestských častiach.

POZNÁMKA: Na rokovaní mestského zastupiteľstva 26. septembra 2019, ktorí sa uskutočnilo po uzávierke rozhovoru, mestskí poslanci schválili zverenie predmetného pozemku na Legionárskej ulici do správy Starého Mesta. Staré Mesto vyjadrilo záujem spolupracovať pri projekte prepojenia priestora v okolí kostola s Cirkevným zborom ECAV.

Článok a rozhovor boli publikované v tlačených Staromestských novinách, október 2019.

VIAC K TÉME: Namiesto betónovej plochy nový park a ihrisko