Druhé narodeniny Fondu architekta Weinwurma

Staromestský Fond architekta Weinwurma oslávil druhé narodeniny. Cenu Projekt roka získali obyvatelia domu na Nedbalovej 11 za vydarenú umeleckú obnovu historickej vstupnej brány.

Vydarená obnova historickej brány meštianskeho domu, či umelecké dielo vo verejnom priestore, ktoré reflektuje na aktuálnu situáciu v spoločnosti. To je len zlomok projektov, ktoré sa podarilo zrealizovať vďaka neinvestičnému Fondu architekta Weinwurma, druhý rok jeho pôsobenia v Starom Meste. 

Neinvestičný Fond architekta Weinwurma (FAW), prostredníctvom ktorého Staré Mesto podporuje projekty z oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnych služieb či inovácií verejného priestoru, oslávil už druhé narodeniny. Pri tejto príležitosti fond udelil  ceny v kategóriách investičný a neinvestičný Donor roka 2021, Projekt roka 2021 a Počin roka 2021.

Donor roka 2021

Donorom roka 2021 sa stala spoločnosť J&T Real Estate za najväčší finančný dar. Spoločnosť L/R/P advokáti získala ocenenie za nefinančný príspevok – bezplatné právne poradenstvo pre občanov. Bezplatná právna poradňa je realizovaná raz mesačne priamo na miestnom úrade na Vajanského nábreží. Obyvatelia sa môžu s odborníkmi poradiť pri riešení majetkovo-právnych záležitostiach, či v otázkach právnych vzťahov medzi vlastníkom bytu a správcom bytových domov.

Projekt roka 2021

Cenu Projekt roka 2021 získala obnova brány meštianskeho domu na Nedbalovej ulici 11. „Je to dôkaz, že verejný priestor občanom nie je ľahostajný a zároveň, že každý u nás dokáže k jeho zlepšeniu prispieť, podieľať sa na konečnom výsledku a pocite z našej mestskej časti,“ povedala predsedníčka správnej rady FAW a zároveň starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Fond je podľa starostky efektívnym modelom na zveľadenie verejného priestoru, môže pomôcť zabezpečiť kvalitu tam, kde si to samospráva pre rozpočtové obmedzenia nedokáže dovoliť. Ako zdôraznila, okrem veľkých spoločností sa na zveľaďovaní mestskej časti môžu podieľať aj samotní občania.

Prečítajte si ajStaromestský fond pomohol zrenovovať dve brány – Fond architekta Weinwurma pomohol pri renovácii domových brán na Nedbalovej 11 a Podjavorinskej 13. Finančný príspevok z FAW pomohol obyvateľom domov realizovať projekt obnovy historických brán.

Počin roka 2021

Ocenenie získal aj sochár Ľubomír Mikle. Počinom roka sa stala jeho inštalácia  KUVYT, ktorý zatraktívnila promenádu na Rázusovom nábreží pri Propelleri. „Ocenení pre súčasné umenie je stále veľmi málo, preto ma teší cena pre Ľubomíra Mikleho a jeho intervenciu aj do mestského priestoru, ktorá bola veľmi úspešná. Projekty, ktoré majú presah do toho, čo je aktuálne dôležité v kultúre, by mali byť podporované a mali by pokračovať,“ hovorí Lucia Gregorová Stach, vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie a členka správnej rady Fondu architekta Weinwurma.  

Neinvestičný Fond architekta Weinwurma (FAW) – Fond nesie meno významného medzivojnového bratislavského architekta  Weinwurma, vznikol v deň jeho 115. narodenín – 30. augusta 2019. Cieľom miestnej samosprávy Starého Mesta  bolo zriadiť platformu pre donorov na transparentnú podporu projektov na zveľadenie verejného priestoru v centrálnej mestskej časti. Architekt Fridrich Weinwurm sa v 20. až 40. rokoch 20. storočia významne podieľal na urbanistickom rozvoji Bratislavy. Peniaze vložené do staromestského fondu využíva samospráva na financovanie projektov, ktoré by pre prísne rozpočtové pravidlá sama realizovať nemohla.

Barbora_Jancarova_foto-10
Barbora_Jancarova_foto-18
Barbora_Jancarova_foto-29
Barbora_Jancarova_foto-16
Barbora_Jancarova_foto-42
Barbora_Jancarova_foto-53
Barbora_Jancarova_foto-55
Barbora_Jancarova_foto-59
Barbora_Jancarova_foto-63

Foto: Barbora Jančárová