Kluby dôchodcov zvyšujú kvalitu života seniorov

Pre kvalitu života je pre človeka v seniorskom veku mimoriadne dôležitá komunikácia s ľuďmi. Okrem rodiny či priateľov môže byť pre nich obohacujúce aj členstvo v niektorom zo seniorských klubov.

V Starom Meste funguje jedenásť klubov dôchodcov, mnohí ich členovia sa poznajú celé roky. V našich kluboch dôchodcov sa združuje asi päťsto seniorov. „Na to, koľko starších ľudí tu žije, je to málo. Pritom, aktivity máme bohaté, nájsť si čas na socializáciu je v našom veku veľmi dôležité. Musíme si navzájom pomáhať,“ konštatuje Terézia Kotrecová z Klubu dôchodcov Centrum.

Staromestské hry seniorov v Horskom parku. FOTO SN - Barbora Jančárová
Staromestské hry seniorov v Horskom parku.
FOTO SN – Barbora Jančárová
Spolu aj virtuálne

Pandémia mala negatívny dopad aj na fungovanie klubov dôchodcov. Ich činnosť sa obmedzila, no mnohí seniori si aj napriek ťažkému obdobiu cestu k sebe našli.  Prinajmenšom cez telefón, no viacerí sa „preklopili“ aj do online sveta a aj pravidelné kurzy Tréning pamäte či Zdravý chrbát, ktoré organizuje Staré Mesto, absolvovali cez počítač.

Mnohí „klubisti“, sú zároveň aj členmi Jednoty dôchodcov Slovenska. Za symbolický poplatok dve eurá ročne získavajú zvýhodnené vstupné na kultúrne podujatia, výlety či poradensko-právnu pomoc.

Staromestský piknik so seniormi na Železnej studničke. FOTO SN - Barbora Jančárová
Staromestský piknik so seniormi na Železnej studničke.
FOTO SN – Barbora Jančárová
Spájanie generácií aj profesií

Kluby staromestských seniorov fungujú v priestoroch, ktoré im bezplatne poskytuje miestny úrad. Dlhoročnú spoluprácu s referátom inklúzie a sociálnych vecí si pochvaľujú obidve strany. Kluby sa stretávajú na Gaštanovej 19,  Karadžičovej 1 či Heydukovej 25, kde funguje pre seniorov Denné centrum.

Mimochodom, v tej istej budove sídli aj materská škola, ktorá s klubmi intenzívne spolupracuje. Je to jedinečná a prirodzená forma spájania generácií.

V Starom Meste funguje jedenásť klubov dôchodcov. Ich názvy väčšinou vystihujú to, čo členov spája. „Sme najmladším staromestským klubom, existujeme od roku 2013. Aj vekový priemer máme nízky. Základ tvoria členovia, ktorí sa poznali ešte pred vstupom do klubu, pred odchodom do dôchodku sme pracovali v jednej firme. Názov Poisťováci, sme neskôr doplnili na Poisťováci a sympatizanti, lebo členovia priviedli medzi nás aj priateľov,“ vysvetľuje Anna Holubanská, predsedníčka klubu.Aj ďalšie kluby majú napriek názvu rôznych členov. Napríklad do Klubu učiteľov nemusia chodiť len bývalí pedagógovia a do klubu Maďarských seniorov, môžu prísť aj Slováci. „Len im nemôže prekážať náš spev v maďarčine,“ smeje sa Judita Horváthová z Klubu Maďarských seniorov.  Pesničkou vraj začínajú každé stretnutie.

Staromestské hry seniorov v Horskom parku. FOTO SN - Barbora Jančárová
Staromestské hry seniorov v Horskom parku.
FOTO SN – Barbora Jančárová
Káva, hudba a výlety 

Program jednotlivých klubov je veľmi podobný. Seniori sa stretávajú prevažne popoludní pri káve a domácich koláčikoch, oslavujú spolu jubileá, meniny, aj všedný deň. Debatujú o svojich starostiach a radostiach. Súčasťou stretnutí pred koronou boli aj diskusie a prednášky. „Mali sme zaujímavých hostí, napríklad kardiológa Ivana Balažovjecha, bývalého zahranično-politického komentátora RTVS Leopolda Moravčíka či zástupcu vedúceho Archívu mesta Bratislavy Michala Duchoňa,“ vymenúva Natália Pavlovičová z Klubu Slovenskí seniori. Samozrejmosťou pred pandémiou boli aj spoločné návštevy kina, koncertov, tancovačiek a výlety. „Žiaľ, tento rok toho bolo málo, ale chápeme, nedalo sa inak. Sme radi, že sú teraz opatrenia trochu uvoľnené,“ dopĺňa N. Pavlovičová.

Obľúbenou činnosťou klubov seniorov sú tvorivé dielne. Okrem toho, že môžu predviesť svoju šikovnosť, ručné práce sú dobré aj pre stimuláciu mozgovej činnosti. „Každý týždeň naša Vlastička vymyslí niečo zaujímavé. Práca na dve hodinky a  idete domov s krásnym výrobkom,“ pochvaľuje si František Podolský z Klubu seniorov Gaštanová G19 a dodáva: „Hrám na harmonike, takže rád spríjemňujem naše stretnutia hudbou. Kamaráti sa vždy pridajú. Namnožím texty piesní a ideme!“  

Ako sa stať členom

Ak to pandemická situácia dovolí, kluby dôchodcov v Starom Meste otvoria svoje brány opäť v septembri. Členské je dobrovoľné, často len symbolické od 1 do 3 eur ročne. Členovia klubov sa môžu zároveň stať aj členmi Slovenskej jednoty dôchodcov, ročné  členské v celoslovenskom klube je 2 eurá. Organizácia ponúka dôchodcom niekoľko výhod. Napríklad zvýhodnené vstupné na kultúrne a spoločenské podujatia, zľavy na vstup do rôznych inštitúcií či múzeí, ale aj výhodné poukážky do kúpeľov. Kluby organizujú výlety do okolia, aj do zahraničia.  

Viac informácií o kluboch a spolupráci s referátom inklúzie a sociálnych vecí poskytne Mgr. Andrea Šotníková mailom andrea.sotnikova@staremesto.sk alebo telefonicky 02/59 246 391.

Kluby dôchodcov v Starom Meste

Klub učiteľov, Heydukova 25 
Kontaktná osoba: PhDr. Oľga Ostrožlíková, e-mail: krajacova@gmail.com

Poisťováci, Karadžičova 1
Kontaktná osoba: Anna Holubanská, e-mail: ankazba@gmail.com

Skupina telesne a mentálne znevýhodnených ECHO, Karadžičova 1, Bratislava
Kontaktná osoba: Elena Srnánková, e-mail: e.srnankova65@upcmail.sk

Slnečná jeseň života KIČ SLOVES, Karadžičova 1
Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Petrášová, e-mail: pa77@azet.sk

Klub Centrum, Karadžičova 1   
Kontaktná osoba: Terézia Kotrecová, e-mail daniela.kotrecova@gmail.com

Slovenskí seniori, Karadžičova 1
Kontaktná osoba: Ing. Natália Pavlovičová, e-mail:  n.pavlovicova@gmail.com

Klub seniorov Gaštanová G19, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19
Kontaktná osoba: Ing. František Podolský, e-mail: klubseniorovg19@centrum.sk

Jednota Gaštanová, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19
Kontaktná osoba: Ing. Milota Musilová, e-mail: jednotadochodcov@gmail.com

Okresná organizácia Bratislava-Staré Mesto, Jednota dôchodcov Slovenska, Obchodná 52
Kontaktná osoba: Ing. Valéria Pokorná, e-mail: valikapokorna@gmail.com

Maďarskí seniori, Karadžičova 1
Kontaktná osoba: A. Rubintová  

Neučitelia,  Karadžičova 1
Kontaktná osoba: Pavel Krombholz