Hasiči museli pracovať v ochranných odevoch. FOTO SN

Maják nádeje sa krok za krokom stáva Dobrým domom

Poskytovanie všeobecne prospešných služieb, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti sociálnej prevencie a osvety je hlavným poslaním neziskovej organizácie Dobrý dom. Založilo ju pred necelým rokom Staré Mesto.

Predpokladom na to, aby sme sa v tejto oblasti posunuli dopredu a rozviazali ruky neziskovej organizácii Dobrý dom, bolo uhradenie pohľadávok, ktoré jej zanechala organizácia v likvidácii Maják nádeje, n. o. Vďaka podpore mestskej časti má už Dobrý dom túto náročnú etapu za sebou.

V súčasnosti je potrebné dať čo najskôr do poriadku budovu na Karpatskej ulici, ktorú v zanedbanom stave zanechal predchádzajúci majiteľ. Dobrý dom, n. o. preto pripravila projekt revitalizácie priestorov budovy na Karpatskej, ktorého cieľom je ich odborná dekontaminácia a dezinfekcia. Projekt podporila Nadácia SPP a na tento účel prispela sumou 10-tisíc eur.

Prvým krokom vedúcim k revitalizácii bolo vypratanie starého nábytku. Vďaka pomoci dobrovoľných hasičov z DHZO Bratislava- Staré Mesto, Dobrovoľného hasičského zboru Dúbravka a Devínsko-novoveského spolku dobrovoľných hasičov sa to v auguste podarilo – z budovy na Karpatskej ulici vyviezli 3 veľkokapacitné kontajnery znehodnoteného nábytku. Zo srdca im ďakujeme za veľkú pomoc. Pracovali v horúčavách, v ochranných oblekoch a respirátoroch, pričom namáhavú fyzickú prácu im znepríjemňovalo aj extrémne znečistené prostredie zanedbaného domu.

Staromestskí dobrovoľní hasiči pred Dobrým domom na Karpatskej ulici. FOTO – Jano Šebík
Hasiči museli pracovať v ochranných odevoch. FOTO SN
Hasiči museli pracovať v ochranných odevoch. FOTO SN
Dobrovoľní hasiči naplnili starým inventárom celkovo tri veľkokapacitné kontajnery. FOTO SN
Dobrovoľní hasiči naplnili starým inventárom celkovo tri veľkokapacitné kontajnery. FOTO SN