Zbavte sa jesenného bioodpadu, konárov stromov a kríkov

V pondelok 27. septembra bude prebiehať zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), to znamená konárov zo stromov a krov od obyvateľov Starého Mesta (len pre fyzické osoby). 

Záujemcovia o odvoz sa prihlásia prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdu na stránke staremesto.sk v sekcii Občan – Životné prostredie – Odpady. Stihnúť to treba v istom predstihu, najneskôr štyri dni (do štvrtka) pred začiatkom trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica. Jednotlivé trasy s uvedením ulíc a dátumu začiatku zberu na konkrétnej trase nájdete nižšie v harmonograme zberu a odvozu konárov. Harmonogram je zverejnený aj na stránke staremesto.sk.

Dovoľujeme si upozorniť, že táto služba bude poskytovaná len pre vopred nahlásených záujemcov. Spätné dohlasovanie zberu odpadu z lokalít, ktoré už boli zbierané, z logistických a zmluvných dôvodov nebude umožnené. Odpad v takýchto prípadoch nebude predmetom zberu a obyvatelia, ktorí ho takto umiestnili, budú povinní ho z verejného priestranstva odstrániť.

Konáre je potrebné mať pripravené na prístupnom mieste už v pondelok ráno daného týždňa. Z dôvodu, že službu poskytujeme bezplatne a pre celú mestskú časť, zaviedli sme množstevné obmedzenie max. 5m³ konárov na dom (RD aj BD), tzn. že si mestská časť vyhradzuje právo odmietnuť vykonať túto bezplatnú službu, ak bude množstvo odpadu väčšie. Z tohto dôvodu odporúčame, aby obyvatelia susediacich domov neukladali konáre na jednu kopu.

V prípade ďalších otázok kontaktujte Mgr. Lenku Uzsákovú na tel. č. 02/59 246 323 alebo na e-mailovej adrese lenka.uzsakova@staremesto.sk.

HARMONOGRAM
27. 9. – 1. 10. 2021

Bôrik, Buková, Čmeľovec, Fialkové údolie, Hradné údolie, Hrebendova, Jančova, Kráľovské údolie, Lipová, Ľubinská, Malá, Medzierka, Mudroňova, Na kopci, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Nad lomom, Pod vinicami, Pri hradnej studni, Radvanská, Révová, Riznerova, Slávičie údolie, Slepá, Svetlá, Tichá, Údolná, V záhradách, Vetvová, Žižkova.

4. 10. – 8. 10. 2021

Bartoňova, Bradlianska, Broskyňová, Čelakovského, Červeňova, Dankovského, Fándlyho, Francúzskych partizánov, Galandova, Godrova, Hlavatého, Holubyho, Hummelova, Inovecká, Javorinská, Koreničova, Krakovská, Krátka, Krmanova, Lichardova, Maróthyho, Mošovského, Myjavská, Na baránku, Na štyridsiatku, Novosvetská, Partizánska, Pažického, Porubského, Smetanova, Stará vinárska, Strelecká, Svoradova, Šulekova, Timravina, Tvarožkova, Vansovej, Zrínskeho, Žiarska.

11. 10. – 15. 10. 2021

Bartókova, Bohúňova, Brnianska, Búdková, Čerešňová, Dolná, Drotárska cesta, Dubová, Gaštanová, Haydnova, Hroboňova, Hýrošova, Jaseňová, Javorová, Korabinského, Kubániho, Lovinského, Majakovského, Martinengova, Matúšova, Mozartova, Na Hrebienku, Na stráni, Pri Habánskom mlyne, Pri Suchom mlyne, Prvosienková, Rubinsteinova, Senická, Sklenárska, Srnčia, Súbežná, Šafranová, Šípková, Topoľová, Úprkova, Valašská, Západný rad.

18. 10. – 22. 10. 2021

Andreja Plávku, B. Němcovej, Banícka, Břeclavská, Čapkova, Dohnalova, Donovalova, Flöglova, Fraňa Kráľa, Gorazdova, Havlíčkova, Jánošíkova, Krčméryho, Krivá, Kuzmányho, Langsfeldova, Laučekova, Lermontovova, Lesná, Malinová, Mišíkova, Moyzesova, Na brezinách. Na Kalvárii, Na Slavíne, Nekrasovova, Okánikova, Ostravská, Podhorského, Podtatranského, Prokopa Veľkého, Schillerova, Socháňova, Somolického, Tablicova, Tajovského, Urbánkova, Vlčkova, Za sokolovňou.

25. 10. – 29. 10. 2021

Ostatné ulice mimo trasy č. 1 až č. 4.