Staromestský fond pomohol zrenovovať dve brány

Staromestský Fond architekta Weinwurma pomohol pri renovácii domových brán na Nedbalovej 11 a Podjavorinskej 13.

Finančný príspevok z FAW pomohol obyvateľom domov realizovať projekt obnovy historických brán. Obyvatelia vzali vzhľad domu do vlastných rúk a vďaka ich projektu a úsiliu opäť budovy – kultúrne pamiatky – Staré Mesto zdobia. A to je aj jeden z cieľov neinvestičného fondu: podpora a rozvoj kvality verejného priestoru na území Starého Mesta – napríklad aj prostredníctvom dotácií na opravy a úpravy brán, fasád, plotov bytových domov, ktoré by nájomníci či majitelia inak urobiť nedokázali.

Nová brána na Nedbalovej 11

Meštiansky dom číslo 11 bol postavený okolo roku 1910. Nájdete ho na nároží Klobučníckej a Nedbalovej ulice. „Vchodová brána je drevená, dvojkrídlová s nadsvetlíkom. Dverné krídla sú v spodnej časti tvorené kazetami s plnou výplňou masívu, v hornej časti s presklením a kovovou dekoratívnou mrežou, nadsvetlík so slohovou mrežou. Tektonika drevených častí výplne je eklektická, resp. neobaroková, kovové mreže majú jednoduché geometricky komponované secesné tvaroslovie,“ vysvetľuje Peter Hutta z domu na Nedbalovej 11.

Obnova brány prebehla umelecko-remeselným spôsobom v prvej polovici roku 2021, „s finančným príspevkom neinvestičného Fondu architekta Weinwurma n. f., za čo sme veľmi vďační,“ upresnil Peter Hutta. Je presvedčený, že realizáciou obnovy brány bolo dosiahnuté zlepšenie technických a estetických vlastností kultúrnej pamiatky, a tým jej zachovanie a súčasne zatraktívnenie centra Starého Mesta.

Už v roku 2019 bola z iniciatívy obyvateľov domu na Nedbalovej 11 obnovená jeho fasáda – s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

FAW MÔŽE FINANČNE PODPORIŤ AJ VÁŠ PROJEKT. Až do 30. septembra 2021 môžete požiadať o dotáciu zo staromestského Fondu architekta Weinwurma. Účelom dotácie je podpora kvality verejného priestoru v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v oblasti obnovy fasád, plotov, brán a predzáhradiek domov v kontakte s ulicou s dôrazom na kvalitu. Na zveľadenie verejného priestoru vo svojom okolí môžu fyzické i právnické osoby so vzťahom k mestskej časti Bratislava-Staré Mesto získať až 3 000 eur. Celkovo vyčlenil FAW na dotácie 31-tisíc eur. Výzva je otvorená do 30. 9. 2021, žiadosti budú hodnotené priebežne do vyčerpania alokácie. Viac informácií nájdete na weinwurm.sk.

Drevená dvojkrídlová brána na Nedbalovej ulici. Stav pred obnovou. FOTO SN
Drevená dvojkrídlová brána na Nedbalovej ulici. Stav pred obnovou. FOTO SN
Drevená dvojkrídlová brána na Nedbalovej ulici. Stav po obnove. FOTO SN
Drevená dvojkrídlová brána na Nedbalovej ulici. Stav po obnove. FOTO SN
Na Podjavorinskej 13 obnovili kamenný portál

Dotácie z Fondu architekta Weinwurma pomohli zrealizovať aj opravu kamenného portálu vstupnej brány bytového domu na Podjavorinskej 13. „Pôvodne sme plánovali umelecko-remeselnú obnovu kamenného portálu i vstupnej brány,“ približuje Tatiana Begányiová, iniciátorka projektu. „Po vykonaní sond bola však dodávateľom konštatovaná značná deštrukcia obidvoch prvkov, čo zvýšilo finančnú náročnosť celého projektu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sme sa rozhodli opraviť iba kamenný portál, nakoľko tu bola zásadná statika závesu dverných krídiel,“ objasňuje Begányiová. Ako dodáva, hoci je portál vo vzťahu k celku, bytovému domu, iba zlomkom, projekt vrátane byrokracie stál veľa úsilia. „Napriek tomu, máme chuť pokračovať ďalej. FAW nám pomohol zvládnuť finančnú náročnosť obnovy fragmentu národnej kultúrnej pamiatky. Ďakujeme,“ teší sa Tatiana Begányiová. „Momentálne je vstupná brána bezpečne osadená do opraveného kamenného portálu a čaká na opravu. Aj tento rok sme sa zapojili do výzvy FAW 2021,“ hovorí Tatiana Begányiová.

Brána s kamenným portálom na Podjavorinskej 13. Stav pred obnovou. FOTO SN
Brána s kamenným portálom na Podjavorinskej ulici. Stav pred obnovou. FOTO SN
Brána s kamenným portálom na Podjavorinskej 13. Stav po obnove. FOTO SN
Brána s kamenným portálom na Podjavorinskej ulici. Stav po obnove. FOTO SN