Dobrý trh oslavuje 10 rokov netradične

Dobrý trh, ktorý poznajú Bratislavčania v podobe ulíc bez áut, stánkov s produktami lokálnych trhovníkov, zaujímavého programu a priateľskej atmosféry, oslavuje 10. výročie. Pri tejto príležitosti ohlasujú organizátori výsledky výskumu merania dopadu kultúrneho podujatia na mesto a jeho obyvateľov.

WhatsApp-Image-2019-09-17-at-15.07.54-6-
Životaschopný mestský ekosystém

Pred 11 rokmi, na susedskom stretnutí, vznikol na záhrade Evanjelického lýcea na Panenskej nápad prepájať susedstvá prostredníctvom otvorených dvorov a kultúrneho programu spojeného s trhom. O rok na to sa podarilo zorganizovať prvý Dobrý trh na Panenskej, ktorý sa postupom času rozrástol na akciu konajúcu sa trikrát do roka, a to nielen na Panenskej, ale aj na Jakubovom námestí a v okolí Námestia SNP. Dobrý trh toto výročie však neoslávi tak, ako by sa mohlo predpokladať.

Občianske združenie Punkt, pod ktorým sa koná Dobrý trh, v aktuálnom roku sústredilo svoje sily na výskum v spolupráci s maďarským partnerom, organizáciou KÉK. Budapeštianska organizácia je významným miestnym aktérom v oblasti udržateľného mestského rozvoja.

V rámci spoločného dialógu si obe strany vymieňajú skúsenosti z výskumu dopadu verejných podujatí, inkluzívneho rozvoja komunít a témy zero waste. Zámerom projektu je cezhraničná spolupráca, ktorá prinesie odpovede na otázky, ako budovať životaschopný mestský ekosystém s inkluzívnym zapojením všetkých zúčastnených strán a aký dopad majú verejné podujatia na lokálne susedstvá.

WhatsApp-Image-2019-09-17-at-15.07.54-15-
Užitočná cezhraničná spolupráca

Punkt dlhodobo rozvíja stratégiu zero waste v odpadovom manažmente verejných podujatí, vrátane školení pre organizátorov a samosprávy. KÉK, ako miestny nositeľ inovácií v mestotvorbe, prejavil záujem o takéto znalosti, keďže tento prístup nie je v maďarskom prostredí rozšírený. Punkt preto zorganizuje aj workshop pre maďarských partnerov, čím takto po prvýkrát prenesie nadobudnuté skúsenosti aj za hranice Slovenska

V treťom sektore je meranie dopadu aktivít pomerne novou záležitosťou. Punkt to považuje za nesmierne dôležité, obzvlášť pri podujatí ako je ich vlajkový Dobrý trh. Ten sa počas jednej dekády svojej existencie stal organickou súčasťou života Bratislavy. Je teda zároveň ambíciou organizátorov ísť príkladom a tiež zdieľať skúsenosti pri usporadúvaní kultúrnych podujatí. Meranie dopadu pomôže hĺbkovo zhodnotiť, akým spôsobom prispievajú aktivity združenia k rozvoju mesta a jeho komunít.

Projekt pod názvom Inkluzívny rozvoj komunít – výskum a výmena poznatkov (SKHU/WETA/1901/4.1/311) je v roku 2021 realizovaný vďakapodpore z Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

untitled-25
Dopad kultúrnych podujatí na mesto

Punkt začal skúmať dopad svojho Dobrého trhu na miestne komunity už v roku 2018, avšak súčasné nástroje na toto meranie sú odbornejšie, než doterajšia snaha občianskeho združenia.

Organizácia KÉK v spolupráci s českou expertkou Terezou Raabovou nedávno vyvinula nástroj, ktorý slúži na meranie priameho a nepriameho ekonomického dopadu kultúrnych podujatí na mesto. Meranie následne porovnáva so zdrojmi, ktoré sa do podujatia museli investovať, aby sa dala vyčísliť ich inkrementálna pridaná hodnota na národnú ekonomiku.

Model prechádza kalibrovaním na slovenské podmienky ako aj na špecifické podmienky Dobrého trhu. Dopad kultúrnych podujatí je však oveľa širší a preto je venovaná rovnaká pozornosť dopadom na cieľové skupiny trhovníkov, susedov, návštevníkov a pod. Zámerom je zistiť, do akej miery sa Dobrému trhu darí napĺňať jeho ideály a hodnoty, a aké sú konkrétne dopady organizácie podujatia na spoločnosť a mestský priestor.

Výsledky merania budú od jesene sprevádzať aj inštalácie na Panenskej. Organizátori si tak pripomenú 10. narodeniny oslavujúce v čase pandémie, na prázdnej ulici, kde to všetko začalo.

Kompletné informácie o meraní dopadu: https://punkt.sk/vyskum-dopadu/

Projekt je spolufnancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.skhu.eu

www.rdvegtc-spf.eu

logo