Terasovitý dom, ktorý ozvláštnil monotónnosť Medenej ulice

Nezvyčajný terasový dom na Medenej ulici postavili učni.

Historickú zástavbu ulíc Starého Mesta prešpikovali počas minulej éry mnohé „moderné“ stavby, ktorým padli za obeť úhľadné meštianske domy. Väčšina z nich postráda príťažlivosť, o nápaditosti nehovoriac. V ohybe Medenej ulice však vyrástol na prelome 60. a 70. rokov dom, ktorý možno smelo nazvať futuristickým. Napokon, jeho spoluautorom nebol nik iný ako Štefan Svetko, architekt pyramídy Slovenského rozhlasu. Nezvyčajný terasovitý dom vytvoril s architektom Juliánom Hauskrechtom, kolegom zo Združených projektových ateliérov.

Terasový dom na Medenej ulici v Starom Meste. Foto SN - Barbora Jančárová
Terasový dom na Medenej ulici v Starom Meste. Foto SN – Barbora Jančárová
Narušiť monotónnosť

„Na otázku, čo nás viedlo k takému atypickému riešeniu, sa nedá jednoznačne odpovedať,“ hovorí dnes 80-ročný Julián Hauskrecht. „Snahou každého architekta je navrhnúť dom, ktorý splní požiadavky investora, legislatívy, technických prepisov a podobne. Hlavné však je – rešpektovať prostredie, v ktorom sa stavba nachádza a pritom riešenie preukáže, že architektonický výraz stavby bude osobitý a zaujímavý,“ vysvetľuje architekt. Bytový dom na Medenej 21 bol riešený ako 2. etapa bytovej zástavby na západnej strane ulice. „Pôvodná Grösslingova ulica končila križovatkou s Kúpeľnou, v mieste, kde sa nachádza budova kúpeľov Grössling s rozšíreným priestorom ulice v trojuholníkovom tvare námestíčkom) a s parčíkom s veľkými stromami,“ približuje J. Hauskrecht.

„A práve to bol jeden z prvkov, ktorý nás inšpiroval k riešeniu zvýrazniť tento priestor a zároveň atypickým spôsobom odstrániť monotónnosť uličnej zástavby.“ To sa podarilo zavedením terasovitého ustupovania hmoty časti domu, s využitím južnej orientácie. „Uplatnením výrazných kvetináčov na terasách sa podarilo preniesť atmosféru zelene námestíčka až na dom,“ hovorí Hauskrecht a dodáva, že tieto terasy možno prirovnať k dnešnému trendu zelených striech.

Zaujímavosťou je aj riešenie preluky. „Dom tvoria dva dilatačné celky opierajúce sa o vedľajšie objekty s vytvorením preluky, ktorá otvára vnútorný priestor bloku zástavby ohraničenej ulicami Medená, Kupeľná a Palackého,“ upresňuje Hauskrecht.

37 bytov, garáže a kaviareň

Dva bloky osemposchodovej budovy sú riešené s jedným vertikálnym jadrom a sú vzájomne prepojené presklenými chodbami. V dome je 37 bytov, hoci – ako prezrádza J. Hauskrecht v pôvodnom projekte ich bolo o päť menej. (Záujem o získanie bytu v tejto stavbe bol vraj obrovský. Nečudo.) V suteréne domu je 21 boxových garáží. V spodnej časti domu z ulice je riešená pôvodná predajňa hudobných nástrojov, ktorá bola v budove ešte aj začiatkom nového tisícročia. Dnes je v jej priestoroch kaviareň.

Stavali ho učni

Projekt začal vznikať už v roku 1968, dom bol dokončený – po troch rokoch trvajúcej realizácii – v roku Hlavným investorom bolo Slovenské bytové družstvo Bratislava I, realizáciu zabezpečovali Pozemné stavby Bratislava. „Obdobie, v ktorom sa stavba realizovala, môžeme charakterizovať spoločenskou požiadavkou na urýchlenie výstavby bytov, čo v dôsledku znamenalo rozvoj prefabrikácie a orientáciu dodávateľov na výstavbu prefabrikovaných, panelových domov,“ približuje architekt. Pozemné stavby sa vraj realizácii dlho bránili – terasový dom na Medenej totiž nie je panelový, ale vzhľadom na svoju komplikovanosť murovaný, čo znamenalo, že práce sa natiahnu.

Čo napokon presvedčilo Pozemné stavby, aby sa do realizácie atypického a zložitého domu pustili? „Každá
veľká stavebná firma mala učňovské stredisko pre prípravu všetkých remeselníkov potrebných pri výstavbe
domov – murárov, tesárov, inštalatérov atď. -, čo nám dnes, mimochodom, chýba. Keďže bolo potrebné, aby učni
získali aj praktické zručnosti na stavbe, vedenie Pozemných stavieb sa napokon do projektu pustilo,“ vysvetľuje Hauskrecht. Realizáciu pod vedením skúsených majstrov zabezpečovali učni, odbornú prax tu vykonávali dokonca i študenti Priemyselnej školy stavebnej v Bratislave. „Kriticky však treba pripomenúť, že sa to prejavilo
v nie najlepšej kvalite niektorých častí stavby,“ hovorí architekt.

Bude sa renovovať

Každopádne, stavba svojím nekonvenčným stvárnením upútala v čase svojho vzniku (dostala dokonca vlastnú pohľadnicu) a aj dnes je priaznivo hodnotená. Historici architektúry Peter Szalay a Martin Zaiček ju zaradili do publikácie C 20: Sprievodca architektúrou Bratislavy – Moderné centrum. Po päťdesiatich rokoch je dom značne schátraný. Našťastie, majitelia bytov sa rozhodli, že dom kompletne zrekonštruujú – práce sa majú realizovať ešte v tomto roku. Vďaka tomu, že jedným z obyvateľov nezvyčajnej stavby na Medenej 21 je aj architekt Julián Hauskrecht, môžeme veriť, že z obnovy vyjde dom nepoškvrnený.

Terasový dom na Medenej ulici v Starom Meste. Foto SN - Barbora Jančárová
Terasový dom na Medenej ulici v Starom Meste. Foto SN – Barbora Jančárová
Terasový dom na Medenej ulici v Starom Meste. Foto SN - Barbora Jančárová
Terasový dom na Medenej ulici v Starom Meste. Foto SN – Barbora Jančárová